Aleniyet İlkesinin SınırlandırılmasıAşağıdakilerden hangisi aleniyet ilkesinin sınırlanabilme nedenlerinden biri değildir?

A) Milli güvenlik
B) Sanığın kamu görevlisi olması
C) Kamu düzeni
D) Genel ahlak
E) Küçüklerin menfaatlerinin korunması