Aleniyet İlkesinin SınırlandırılmasıAşağıdakilerden hangisi aleniyet ilkesinin sınırlanabilme nedenlerinden biri değildir?

A) Milli güvenlik
B) Sanığın kamu görevlisi olması
C) Kamu düzeni
D) Genel ahlak
E) Küçüklerin menfaatlerinin korunmasıCevap: Aleniyet ilkesi adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biridir. Aleniyet, duruşmaların kamuya ve medyaya açık yapılması anlamına gelir. Bazı durumlarda aleniyet ilkesi sınırlandırılabilir. Bunlar; Milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin menfaatlerinin veya davaya taraf olanların özel yaşamlarının korunması, mahkemenin davaya has koşullarının aleniyeti adaletin selameti açıcından zararlı görmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder