İlk Türk Devletleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İlk Türk Devletleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Türklerde hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olması

İslamiyetten önce Türklerde;

I. yün dokumacılığının yapılması,
II. ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi,
III. orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması,

durumlarından hangisinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

Orta Asya'dan Türk göçlerini kolaylaştıran unsurlar

I. atın evcilleştirilmesi
II. tekerleğin bulunması
III. fetihçi karakter

Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Asya'dan Türk göçlerini kolaylaştıran unsurlar arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve ve II
E) I, II ve III

39 Soru 39 Cevap Kpss Genel Kültür İlk Türk Devletleri

39 Soru 39 Cevap Kpss Genel Kültür İlk Türk Devletleri

1. Bizansın vergi ödememesi sonucu Atilla'nın Bizans'a yaptığı seferin adı? GALYA Seferi,
2. Orta Asya'da kurulan ikinci Türk devleti?  GÖKTÜRK DEVLETİ
3. Göktürk Devletinin merkezi ÖTÜKEN
4. Göktürk Devleti en geniş sınırlarına MUKAN KAĞAN döneminde ulaşmıştır,
5. Göktürkleri yıkan devlet, ÇİN
6. II. Göktürk Devletini kim kurdu? KUTLUK KAĞAN
7. Kutluk Kağan'ın ünvanı nedir? İLTERİŞ
8. Orta Asya'da yaşayan tüm Türkleri bir araya getiren II. Göktürk Hükümdarının adı nedir? KAPGAN KAĞAN
9.II. Göktürk Devleti neden yıkıldı? Uygur, Basmil ve Karlukların isyan etmesi ile
10. Uygurların en parlak dönemi hangisidir? Moyen-Çor Dönemi

Hangisi Türk Destanlarından değildir? - kpss genel kültür

Aşağıdakilerden hangisi Türk Destanlarından değildir?

A) Alper Tunga
B) Türeyiş
C) Manas
D) Gılgamış
E) Göç

İlk türk islam devleti hangisidir? - kpss genel kültür

İlk Türk İslam Devleti hangisidir?

A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Tulunoğulları
D) Akşitler
E) Büyük Selçuklu Devleti

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren hükümdar kimdir? - kpss genel kültür

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren hükümdar kimdir?

A) Kül Bilge Kadir Han
B) I. Süleyman Han
C) Saruk Buğra Han
D) Ebu Sa'id Bahadir Han
E) Uzun Hasan

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren  beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dulkadiroğulları
B) Karahanlılar
C) Karakoyunlular
D) Ramazanoğulları
E) Akkoyunlular

Orta Asya'da kurulan ilk türk islam devleti hangisidir?

Orta Asya'da kurulan ilk türk islam devleti hangisidir?
A) Uygurlar
B) Karahanlılar
C) Peçenekler
D) İhşitler
E) Tulunoğulları

Karahanlılarda saraya ne denirdi?

Karahanlılarda saraya ne denirdi?
A) Hacib
B) Bab-ı Ali
C) Bargah
D) Dergah
E) Kapu

Üzengi kullanan ilk türk topluluğu hangisidir?

Üzengi kullanan ilk türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karluklar
B) İskitler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Hazarlar

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey'in bağlı olduğu türk boyu

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey'in bağlı olduğu türk boyudur?
A) Kızık
B) Kınık
C) Bayındır
D) Karkın
E) Bayat

Anadolu'nun Türkler tarafından fethine zemin hazırlayan savaşlar

I. Talas Savaşı
II. Pasinler Savaşı
III. Malazgirt Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun Türkler tarafından fethine zemin hazırlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Rusya'da kurulan Türk devleti

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Rusya'da kurulmuştur?

A) Çağatay Hanlığı
B) Kubilay Hanlığı
C) İlhanlı Devleti
D) Fatımiler
E) Altınorda Devleti

Halifelik makamını siyasi baskılara karşı koruyan devletler

I.   Büyük Selçuklular
II.  Karahanlılar
III. Gazneliler

Yukarıdakilerden hangileri halifelik makamını siyasi baskılara karşı korumuşlardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Hicaz'a Egemen Olan İlk Türk İslam Devleti Kimdir?

Aşağıdaki Türk-İslam Devletleri'nden hangisi ilk kez Hicaz Bölgesi'ne hakim olmuştur?

A) Tulunuoğulları
B) Memlükler
C) Karahanlılar
D) İhşidiler
E) Gazneliler

Avrupa'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?

Hangisi Avrupa'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devletidir?

A) İtil Bulgarları
B) Karluklar
C) Peçenekler
D) Hazarlar
E) Uygurlar

Yabgu, Hatun, Tudun, Aygucı, Şaman kimdir?

Hangisi Orta Asya Türk Devletlerinde devlet yönetiminde etkili kişilerden biri değildir?

A) Katun
B) Aygucı
C) Yabgu
D) Tudun
E) Şaman

Yaradılış Destanı-Yenisey Yazıtları-Sine Uşi Yazıtları kime aittir?

I. Yaradılış Destanı
II. Yenisey Yazıtları
III. Sine Uşi Yazıtları

Yukarıda verilenlerden hangileri Kırgız Türklerine aittir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Türk Devletlerinde “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması”töresinin sonuçları arasındadır

Türk Devletlerinde,

I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması

durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I        
 B) Yalnız II           
C) Yalnız III
D) I ve III          
E) I, II ve III