Atatürk'ün Hayatı ve İlkeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atatürk'ün Hayatı ve İlkeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atatürk'ün orası benim namusumdur dediği yer - kpss genel kültür

Atatürk'ün kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz! Orası benim namusumdur dediği yer neresidir?
A) Ankara
B) Adana
C) Hatay
D) Edirne
E) Yalova

Atatürk’ün naaşının geçici olarak konulduğu yer neresidir?

1938-1953 yılları arasında Atatürk’ün naaşının geçici olarak konulduğu yer neresidir?

A) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
B) Anıtkabir
C) Ankara Etnografya Müzesi
D) Kurtuluş Savaşı Müzesi
E) Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Mustafa Kemal'in "Fikirlerimin Babası" olarak nitelendirdiği kişi

Mustafa Kemal'in "Fikirlerimin Babası" olarak nitelendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Gökalp
C) Rauf Orbay
D) Ali Rıza Efendi
E) Refet Bele

"Heyecan ve Hislerimin Babası"

Mustafa Kemal'in "Heyecan ve Hislerimin Babası" olarak nitelendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Gökalp
C) Rauf Orbay
D) Ali Rıza Efendi
E) Refet Bele

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında gidip kaldığı tek yurtdışı kent aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında gidip kaldığı tek yurtdışı kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) Essen
B) Lozan
C) Karlov Vary
D) Strasburg
E) Bern

Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

Atatürk, Milli Bilgiler kitabında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." şeklinde bir tanımlama yapmıştır.

Bu tanıma göre Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

A) Siyasi birlik
B) Dil Birliği
C) İnanç birliği
D) Töre birliği
E) Kültür birliği

Cumhuriyetçilik ilkesine dayandığı savunulabilir

Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan;

I. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Ölçü ve tartı birimlerinde değişiklik yapılması

gelişmelerinden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesine dayandığı savunulabilir?

A) Yanlız I   
B) Yanlız III    
C) I ve II
D) II ve III  
E) I, II ve III

Bunlar da ilginizi çekebilir:  

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir.

Bu yargı aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Milleti oluşturan unsurlar arasında ırk ve köken birliğinin temel alınması
B) Vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi seçmesi
C) Toplumun ırk, din ve mezhep çizgileriyle bölünmesi
D) Devletin resmi bir dininin olmaması
E) Ümmetçi düşünce yapısı

Cevap: B

Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında bağlantı kurulamaz

- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
- Kalkınmamız ancak öz değerlerle mümkündür.
- Milletler ilerlemek için medeniyete katılmalıdır.
- Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.

Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında bağlantı kurulamaz?

A) Cumhuriyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

Bunlar da ilginizi çekebilir: 

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir

I.Denizcilik bankasının kurulması
II.Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
III. Dini ünvanların yasaklanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir?

A)Yanlız I      B) Yanlız II     C) IveII

D) I ve III     E)IIveIII

İlk TBMMnin açıılışı - Müdafa-i Hukuk Grubu

İlk TBMM'nin açılmasında Mustafa Kemal'e Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubu kuracaklarına söz veren milletvekillerinin bu sözlerini yerine getirmemeleri aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

A) Saltanata bağlı oldukları

B) Temsil Heyeti'nin gücü

C) Anadolu Hareketi'nin zayıflığı

D) Ulusal Mücadeleyi desteklemedikleri

E) Mustafa Kemal'i tanımadıkları

Atatürk - ilk rütbesi ve tarihi

Mustafa Kemal Atatürk öğrenimini bitirdikten sonra göreve başladığı tarih ve rütbesi nedir?


A) 1906 - Yüzbaşı

B) 1905 - Kurmay Yüzbaşı

C) 1912 - Kolağası

D) 1909 - Binbaşı

E) 1910 - Yarbay

[DDET Cevap>>]Cevap:  B [/DDET]

Anıtkabir hangi mimarlar tarafından yapılmıştır?

Ankara Anıttepe'de bulunan Anıtkabir hangi mimarlar tarafından yapılmıştır?

A) Frank O. Gehry - Antoni Gaudi
B) Norman Foster -Renzo Piano
C) Necip Dinç - Vedat Dalokay
D) Emin Onat - Ahmet Orhan Ada
E) Rukrettin Güney - Arif Hikmet Koyunoğlu

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur." demiştir.


Atatürk'ün bu anlatımıyla,


I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,


II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,


III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği


durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III


D) I ve II             E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: E - YGS 2010 [/DDET]

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

A) Millet Mektepleri

B) Halk Evleri

C) Köy Enstitüleri

D) Harf Inkılabı

E) Menemen Olayı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1934

B) 1933

C) 1932

D) 1931

E) 1930

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Sümerbak hangi tarihte kurulmuştur?

Sümerbak hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1930
B) 1931
C) 1932
D) 1933
E) 1934

Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1925
B) 1926
C) 1928
D) 1929
E) 1930

İş Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

İş Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1930
B) 1925
C) 1924
D) 1932
E) 1926