Kültür ve Medeniyet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kültür ve Medeniyet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Alimlerin Sultanı (Sultan'ül Ulema) olarak bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir?


Alimlerin Sultanı (Sultan'un Ulema) olarak bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Bahaeddin Veled
D) İbn-i Haldun
E) Biruni

KPSS Genel Kültür Osmanlı Tarihi İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt

KPSS Genel Kültür Osmanlı Tarihi İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt


15. ve 19. yüzyıl arasında İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt hangisidir?

A) Lağımcılar
B) Lodosçular
C) Gedik teşkilatı
D) Kethüdalar
E) Arayıcı Esnafı

İlk Şeyhülislam kimdir?

Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı kimdir?

A) Ali Kuşçu
B) Kadızade-i Rumi
C) Sabuncuoğlu Şerafettin
D) Edu Suud Efendi
E) Molla Fenari

İlk özel siyasi gazete - kpss genel kültür

Agah Efendi ve Şinasi tarafından İstanbul'da çıkarılan İlk özel siyasi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Ceride-i Havadis
C) Tercuman-i Hakikat
D) İkdam
E) Meşveret

Matbaada basılan ilk dini eser- kpss genel kültür

Osmanlı  Devletinde matbaada basılan ilk dini eser hangisidir?

A) Tarih-i Seyyah
B) Gülşen-i Hülefa
C) Risale-i Birgivi
D) Cihannüma
E) Vankulu Lugatı

28 Mehmet Çelebi'nin yazdığı kitap - kpss genel kültür

Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Paris'te sefir olduğu dönemleri anlattı hatıra kitabı hangisidir?

A) Fütüvvetname
B) Sefaretname
C) Risale-i İslamiye
D) Ruzname
E) Name-i Hümayun

Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adı nedir? - kpss genel kültür

Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adı nedir?

A) Kızılay
B) Yeşilay
C) Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Darülaceze
E) Darülbedai

Roketle dikey uçuş gerçekleştirmiş ilk Türk - kpss genel kültür

Füzeciliğin atası olarak bilinen ünlü Türk bilim adamı kimdir?
A) Ali Kuşçu
B) Takiyüddin Mehmed
C) Hazarfen Ahmed Çelebi
D) Lagari Hasan Çelebi
E) Piri Reis

Türkiye'deki ilk resim sergisi - kpss genel kültür

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk resim sergisini düzenlemiştir?
A) Osman Hamdi Bey
B) Şeker Ahmet Paşa
C) Süleyman Seyyid
D) Sultan Abdülaziz
E) Ferik Tevfik Paşa

Resim, Tezhip, Çinicilik - kpss genel kültür

I. Resim
II. Çinicilik
III. Tezhip
Yukarıda verilen sanat dallarından hangilerinin Osmanlı Klasik Dönemde gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Osmanlı medreselerinde verilen dersler - kpss genel kültür

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerinde verilen derslerden biri değildir?
A) Belagat
B) Fıkıh
C) Resim
D) Cebir
E) Astronomi

İstanbul dışında barok tarzda inşa edilen tek cami - kpss genel kültür

İstanbul dışında barok tarzda inşa edilen tek cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Selimiye Camii
B) Bursa Yeşil Camii
C) Tokat Hatuniye Camii
D) Konya Aziziye Camii
E) İznik Hacı Özbek Camii

Kuleli Askeri Lisesi hangi padişah döneminde yapılmıştır? - Kpss Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Kuleli Askeri Lisesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A) II. Abdülhamit
B) II. Mahmud
C) V. Murad
D) Abdülaziz
E) V. Mehmed

Siyasetname kime aittir?

Selçuklular zamanında yazılan; devletin yönetim tarzı ve aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser kime aittir?

A) Firdevsi
B) İbn-i Sina
C) Farabi
D) Ahmet Yesevi
E) Nizamülmülk

El-Medinet'ül Fazıla ve Kitabul Musik'il Kebir kimin eseridir?

- El-Medinet'ül Fazıla
- Kitabul Musik'il Kebir

Yukarıda belirtilen eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Harezmi
B) Farabi
C) Fergani
D) İbn-i Sina
E) Kaşgarlı Mahmut

Koşuk, Destan, Sagu, Sav, Bedizci nedir?

Hangisi diğerlerinden farklı bir alan ile ilgilidir?

A) Koşuk
B) Destan
C) Sagu
D) Bedizci
E) Sav

Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat etmek için alınan izin belgesi

Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Anadolu'dan İstanbul'a gelecek olan kişiler için aşağıdakilerden hangisini alma zorunluluğu getirmiştir?

A) Şerhname
B) İcazetname
C) Gedik
D) Muharrem Kararnamesi
E) Mürur Tezkeresi

Avrupalıların İslam'ın Roma'sı olarak nitelendirdiği Türk şehri hangisidir?

Avrupalıların 'İslam'ın Roma'sı olarak nitelendirdiği Türk şehri hangisidir?

A) İstanbul
B) Semerkant
C) Taşkent
D) Bağdat
E) Buhara

Kitap, ferman gibi önemli eserlerin kenarlarına yapılan süsleme sanatı

Altın tozu kullanılarak kitap, ferman gibi önemli eserlerin kenarlarına yapılan süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyma
B) Kayma
C) Hat
D)Tezhip
E) Ebru

Osmanlı Devleti'nde tımar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi kimdir?

Osmanlı Devleti'nde tımar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi kimdir?

A) Vezir-i Azam
B) Kazasker
C) Defterdar
D) Nişancı
E) Müftü