Osmanlı Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

II. Abdülhamid hangi olay sonucunda tahttan indirilmiştir?

II. Abdülhamid hangi olay sonucunda tahttan indirilmiştir?

A) Orlov İsyanı
B) 31 Mart Vakası
C) Edirne Vakası
D) Alemdar Vakası
E) Çırağan Baskını

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A Akşam-Tercüman-ı Hakikat
B Vakit-Arapça el Cevaib
C İkdam-el Cevaib
D İkdam-Tanin
E Tanin-Vakit

II. Abdülhamit döneminde eğitim giderleri için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim giderleri için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz?

A) Vakıflardan gelen gelirler
B) Memur maaşlarından yapılan kesintiler
C) Aşar hasılatından yapılan kesintiler
D) Yabancı ülke borçları
E) Yerli kaynaklar

Osmanlı devletinin iç işlerine karışılması

XVII. yüzyıla kadar Batılı ve Doğulu devletler, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?

A) Azınlık hakları
B) Devşirme kanunu
C) Kanunname-i Ali Osmani
D) Müsadere Usulü
E) Veraset Sistemi

Osmanlı Devletinde İstanbulun yönetiminden sorumlu kişiler - kısaca

Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un yönetiminde;
I. taht kadısı,
II. beylerbeyi,
III. yeniçeri ağası
görevlilerinden hangilerinin herhangi bir rolü yoktur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye İdaresi, Lonca Teşkilatı

Osmanlı sanayisinin dışa bağımlı hale gelmesinde;

I. Kapitülasyonlar
II. Duyun-u Umumiye İdaresi
III. Lonca Teşkilatı

hangilerinin etkisinin olmadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlar

Trablusgarb Savaşı'nda

I. Oniki ada ve Rodos adasının işgal edilmesi
II. Çanakkale Boğazını abluka altına alması
III. Bölgenin geri kaldığını iddia etmesi

yukarıdakilerden hangileri İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Daruşşafaka hangi padişah döneminde açıldı? - kpss genel kültür

I - Daruşşafaka
II - Galatasaray Lisesi
III - Divan-ı Ahkamı Adliye (Yargıtay)

Yukarıdaki kurumlar hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) Abdülmecid
B) Abdülaziz
C) II. Mahmut
D) V. Murad
E) II. Abdülhamit

Napolyon'un Paris'e davet ettiği Osmanlı Padişahı - kpss genel kültür

1867'de Napolyon'un daveti üzerine Paris'te açılan bir sanat sergisine katılan Osmanlı Padişahı kimdir?

A) Abdülmecid
B) Abdülaziz
C) II. Mahmut
D) III. Selim
E) II. Abdülhamit

Türkçülük akımının fikir babası kimdir? - kpss genel kültür

Türkçülük akımının fikir babası kimdir?

A) Prens Sabahattin
B) Tevfik Fikret
C) Ziya Gökalp
D) Enver Paşa
E) Celal Nuri

Jön Türklerin savunduğu fikir akımı - kpss genel kültür

Jön Türklerin savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
E) Amdem-i Merkeziyetçilik

Son Osmanlı sadrazamı kimdir? - kpss genel kültür tarih

Son Osmanlı sadrazamı kimdir?
A) Damat Ferit Paşa
B) Ahmed Tevfik Paşa
C) Salih Hulusi Paş
D) Ali Rıza Paşa
E) Kamil Paşa

Ordunun başında sefere katılan son Padişah kimdir? - kpss genel kültür tarih

Ordunun başında sefere katılan son Padişah kimdir?
A) III. Mustafa
B) II. Selim
C) IV. Mehmet
D) III. Murat
E) II. Beyazid

Kapıkulu Süvarileri - kpss genel kültür tarih

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir?
A) Silahtar
B) Yeniçerileri
C) Topçular
D) Humbaracılar
E) Cebeciler

Mızıka-i Hümayun hangi padişah döneminde kuruldu - kpss genel kültür

Mızıka-i Hümayun hangi padişah döneminde kuruldu?
A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit
D) III. Selim
E) Abdülmecid

Sultan Süleyman hangi savaşta öldü - kpss genel kültür tarih

Kanuni Sultan Süleyman hangi savaş sırasında hayatını kaybetmiştir?
A) I. Viyana Kuşatması
B) Alman Seferi
C) Zigetvar Seferi
D) Boğdan Seferi
E) Nahcivan Seferi

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir - kpss genel kültür

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?
A) I. Murat
B) II. Mehmet
C) I.Beyazıt
D) Osman Gazi
E) Orhan Gazi

Yerli sermaye ile kurulan ilk banka hangisidir? - kpss genel kültür

Osmanlı Devleti'nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka hangisidir?
A) İş Bankası
B) Osmanlı Bankası
C) Türk Ticaret Bankası
D) Memleket Sandıkları
E) İtibar-ı Milli Bankası

Osmanlı Devletinde kağıt para basma yetkisi - kpss genel kültür

Osmanlı Devleti'nde kağıt para basma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?
A) İstanbul Emniyet Sandığı
B) Osmanlı Bankası
C) Duyunu Umumiye
D) Memleket Sandıkları
E) İtibar-ı Milli Bankası

Kuleli Askeri Lisesi hangi padişah döneminde yapılmıştır? - Kpss Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Kuleli Askeri Lisesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A) II. Abdülhamit
B) II. Mahmud
C) V. Murad
D) Abdülaziz
E) V. Mehmed