Tarih etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tarih etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Türkiye kelimesi ilk kez hangi kaynaklarda neresi için kullanılmıştır?

Coğrafi olarak Türkiye adı ilk kez Orta Asya için kullanılmıştır.

Türkiye ismi ilk kez aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarında bu şekilde geçmektedir?

A) İran
B) Hint
C) Germen
D) Bizans
E) Çin

Selçuklu medreseleri nerededir? - KPSS

I. Nizamiye Medreseleri
II. Gök Medrese
III. Karatay Medresesi

Selçuklu döneminde yapılan medreselerden hangisi Konya'dadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Memlük Devleti, Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti başkentleri?

I. Memlük Devleti
II. Osmanlı Devleti
III. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdaki devletlerin hangileri Bursa başkent olarak kullanılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) Abdülmecit
B) V. Murat
C) Abdülaziz
D) II. Abdülhamit
E) II. Mahmut

Mehmet Ravendi, Kadı Burhaneddin Anevi, İbn-i Bibi

Anadolu Selçuklu döneminde Mehmet Ravendi, Kadı Burhaneddin Anevi, İbn-i Bibi gibi tarihçiler yetişmiştir ve dönemleri ile ilgili önemli bilgiler vermiştir.

Buna göre;

I. Selçuklular'da tarih yazıcılığına önem verilmiştir,
II. Medreselerde okutulan dersler içinde tarih önemli bir yer tutmuştur,
III. Türklerde ilk tarih yazıcılığı Anadolu Selçukluları'nda görülmüştür,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III

Ortaçağ Avrupa'sında kilise ve papalığın güç kazanması

Ortaçağ Avrupa'sında kilise ve papalığın güç kazanmasında

I. siyasi yapıda feodalizmin etkili olması,
II. batı roma imparatorluğunun yıkılması,
III. güçlü monarşik yapıların görülmemesi,

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlar

Trablusgarb Savaşı'nda

I. Oniki ada ve Rodos adasının işgal edilmesi
II. Çanakkale Boğazını abluka altına alması
III. Bölgenin geri kaldığını iddia etmesi

yukarıdakilerden hangileri İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Wilson İlkeleri'nin İmparatorluklar üzerindeki etkisi

I. Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi
III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması

ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II, ve III

İngiltere’nin sömürge yolu bağlantısını kesmek için açılan cephe

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere’nin sömürge yolu bağlantısını kesmek ve Mısır’ı geri alabilmek için açılan cephe hangisidir?

A) Irak Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Suriye - Filistin Cephesi 
E)Trablusgarp Savaşı

Otuzyıl Savaşlarını bitiren antlaşma hangisidir?

Otuzyıl Savaşlarını bitiren antlaşma hangisidir?

A) Augsburg Barışı
B) Versay Antlaşması
C) Paris Konferansı
D) Berlin Antlaşması
E) Vestfalya Antlaşması

1618-1648 yılları arasında Avrupa'daki Savaş nedir?

1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaş hangisidir?

A) Altın Mahmuzlar Savaşı
B) Büyük Kuzey Savaşı
C) Otuzyıl Savaşları
D) Napolyon Savaşları
E) Yüzyıl Savaşları

Alamut Kalesi fethi - kpss genel kültür

Hasan Sabbah ile özdeşleşen Alamut kalesini alarak tamamen ortadan kaldıran devlet hangisidir?

A) İlhanlılar
B) Fatımiler
C) Memlükler
D) Selçuklular
E) Harzemşahlar

Türkistan'ın bağımsızlığı - kpss genel kültür

Rusya'da Türkistan'ın bağımsızlığı için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına verilen genel ad nedir?
A) Hilal Hareketi
B) Türkistan Hareketi
C) Haziran Hareketi
D) Bağlantısızlar Hareketi
E) Basmacı Hareketi

Sultan Süleyman hangi savaşta öldü - kpss genel kültür tarih

Kanuni Sultan Süleyman hangi savaş sırasında hayatını kaybetmiştir?
A) I. Viyana Kuşatması
B) Alman Seferi
C) Zigetvar Seferi
D) Boğdan Seferi
E) Nahcivan Seferi

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir - kpss genel kültür

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?
A) I. Murat
B) II. Mehmet
C) I.Beyazıt
D) Osman Gazi
E) Orhan Gazi

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren hükümdar kimdir? - kpss genel kültür

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren hükümdar kimdir?

A) Kül Bilge Kadir Han
B) I. Süleyman Han
C) Saruk Buğra Han
D) Ebu Sa'id Bahadir Han
E) Uzun Hasan

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren  beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dulkadiroğulları
B) Karahanlılar
C) Karakoyunlular
D) Ramazanoğulları
E) Akkoyunlular

Göç Destanı, Bozkurt Destanı, Alp Er Tunga Destanı - kpss genel kültür

I. Göç Destanı
II. Bozkurt Destanı
III. Alp Er Tunga Destanı
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde yukarıdaki destanların ait oldukları devletler hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hunlar - Peçenekler - Kırgızlar
B) Karahanlılar - Uygurlar - Göktürkler
C) Uygurlar - Göktürkler - Sakalar
D) Karluklar - Kıpçaklar - Avarlar
E) Türgişler - Kırgızlar Göktürkler

Ergenekon destanı kime aittir? - kpss genel kültür tarih

Ergenekon destanı kime aittir?
A) Göktürkler
B) Altay ve Yakut
C) Uygurlar
D) Hunlar
E) Sakalar

Yaradılış destanı kime aittir? - kpss genel kültür tarih

Yaradılış destanı kime aittir?
A) Göktürkler
B) Altay ve Yakut
C) Uygurlar
D) Hunlar
E) Sakalar