İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir?

İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir?

A) Osman Zeki Üngör
B) Şekip Ayhan Özışık
C) Ahmet Mithat Güpoğlu
D) Ali Rıfat Çağatay
E) Münir Nurettin Selçuk

Dirlik, Yurtluk, Paşmaklık, Ocaklık, Öşriyye, Haraciyye nedir?

Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi mülkiyet bakımından farklılık gösterir?

A) Paşmaklık
B) Öşriyye
C) Ocaklık
D) Dirlik
E) Yurtluk

Balbal, Kurgan, Lahit, Kümbet, Türbe nedir?

İslamiyet öncesi Türklerde genellikle devlet yöneticileri için yığma tepeler ve höyükler şeklinde yapılan mezarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balbal
B) Kurgan
C) Lahit
D) Kümbet
E) Türbe

Tanin, Volkan, Muhbir, Peyamı Sabah, Tercümanı Ahval

II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimine karşı olanlar aşağıdaki gazetelerden hangisinde toplanmıştır?

A) Tanin
B) Volkan
C) Muhbir
D) Peyam-ı Sabah
E) Tercüman-ı Ahval

İlk özel Türk gazetesi hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim-i Vekayi
B) Tanin
C) Ceride-i Havadis
D) Volkan
E) Tercüman-ı Ahval

Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin ilk resmi teması hangisidir?

Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin ilk resmi teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Görüşmesi
B) Londra Konferansı
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Bilecik Görüşmesi
E) Erzurum Kongresi

Büyük Selçuklularda esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi teşkilatlanma

Büyük Selçuklularda esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi teşkilatlanmaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabeylik
B) Vakıf
C) Fütüvvet
D) Beytülmal
E) Bedesten

Kendi portresini yaptırarak devlet dairelerine astıran ilk Osmanlı padişahı kimdir

Kendi portresini yaptırarak devlet dairelerine astıran ilk Osmanlı padişahı kimdir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) II. Selim
C) III. Selim
D) II Mahmut
E) Abdülaziz

Cevap: Osmanlı tarihinde ilk radikal ıslahatları hayata geçiren II. Mahmut resmini yaptırarak devlet dairelerine astıran ilk Osmanlı padişahıdır. Cevap D.

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Din, Ekonomi, Askerlik, Sanat, Sosyal Yaşam

Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri farklı alanlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur. 

Aşağıdaki alanların hangisinde bu farklılığın en az olduğu savunulabilir?

A) Din
B) Ekonomi
C) Askerlik
D) Sosyal Yaşam
E) Sanat