Hangisi Erzurum Kongresi'nin yerel olmakatan çok ulusal olduğunu gösterir?

Erzurum Kongresi'nde

I. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması gerektiğinin belirtilmesi
II. Sömürme amacı olmaksızın dış yardımın alınabilmesi
III. Doğudaki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi
V. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması

kararları alınmıştır.

Bu kararlardan hangisi Erzurum Kongresi'nin yerel olmakatan çok ulusal olduğunu gösterir?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve V
E) II, IV ve V

Osmanlı Devletinde çiçek aşısı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde çiçek aşısı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde uygulanmıştır?

A) Lale Devri
B) I. Meşrutiyet
C) II. Meşrutiyet
D) Tanzimat
E) III. Ahmet

Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege denizine dökülür?

Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege denizine dökülür?

A) Göksu
B) Manavgat
C) Aksu
D) Bakırçay
E) Asi

Planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Türkiye'de 1934'ten itibaren planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Batılı devletlere verilen kapitülasyonların ulusal sermayeyi olumsuz etkilediğinin
B) Eğitim ve öğretimin devlet tarafından yapıldığının
C) Halkın inklapları yeterince anlayamadığının
D) Teşviki Sanayi Kanunu'nun hedefine ulaştığının
E) Kalkınmanın özel sektörle sağlandığının

Divan-ı Hümayunda alınan kararların uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisinin onayı gereklidir?

Divan-ı Hümayunda alınan kararların uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisinin onayı gereklidir?


A) Vezir-i Azam
B) Kazasker
C) Şeyhülislam
D) Padişah
E) Nişancı

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na katılmamıştır?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na katılmamıştır?

A) Suriye
B) Türkiye
C) İran
D) Irak
E) Afganistan

Türkiye'de heyelanların ençok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye'de heyelanların ençok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi
E) İç Anadolu Bölgesi

Aşağıdakilerden hangisi ekimi Devlet tarafından sınırlandırılan ürünlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekimi Devlet tarafından sınırlandırılan ürünlerden değildir?

A) Haşhaş
B) Pamuk
C) Tütün
D) Pirinç
E) Keten

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı dar olan bitkilerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı dar olan bitkilerden değildir?

A) Muz
B) Çay
C) Üzüm
D) Fındık
E) İncir

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı geniş olan bitkilerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı geniş olan bitkilerden değildir?

A) Şekerpancarı
B) Tütün
C) Haşhaş
D) Arpa
E) Zeytin

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) İçişleri Bakanı

Aşağıdakilerin hangisiyle güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir?

Aşağıdakilerin hangisiyle güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir?

A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasassı
C) 1961 Anayasası
D) 1971-1973 değişiklikleri
E) 1982 Anayasası

Türkiye'de enerji üretimi ençok aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

Türkiye'de enerji üretimi ençok aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

A) Petrol
B) Su gücü
C) Doğalgaz
D) Linyit
E) Nükleer enerji

Gediz nehri üzerindeki baraj aşağıdakilerden hangisidir?

Gediz nehri üzerindeki baraj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almus
B) Kemer
C) Adıgüzel
D) Demirköprü
E) Aslantaş

YGS'de önce Mod-Medyan Araması Yapılmış

Geçen sene KPSS'de kopya iddiaları bu sene de YGS'de şifre iddiaları derken sınav konusunda ayyuka çıkmış durumda. Gün geçmiyorki yeni bir iddia ile karşılaşmayalım. Bugün Star Anahaber sunucusu Uğur Dündar YGS sınavından önce Google'da  mod,  medyan aramalarının jet hızlıyla yükseldiğini bir grafikle gösterdi.

YGS sınavı 27 Mart 2011 tarihinde yapıldı. Google arama trendlerine göre sınavdan birkaç gün önceden itibaren mod, medyan aramalarının tavan yaptığı görülüyor. Gerçekten de 20 mart 2011 ve 26 mart 2011 tarihleri arasında mod, medyan aramalarında hızlı bir yükseliş olduğu aşağıdaki grafikten açık bir şeklide görebiliyoruz. Ayrıca sınavın yapıldığı 27 Mart tarihinden itibaren mod meyan aramaları düşüşe geçmiş ve şifre iddialarının ortaya çıkmasıyla beraber mod, medyan aramaları tekrar tavan yapmış.

Sizde Google arama trendlerini ziyaret edip kendiniz mod, medyan sorgularını görebilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanunu Esasi

I. Kanun-u Esasi
II. Tanzimat Fermanı
III. Islahat Fermanı

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerin sıralaması nasıldır?

A) I, II, III            
B) II, I, III          
C) II, III, I
D) III, I, II          
E) III, II, I

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
B) İlk Türk matbaasının kurulması
C) Yabancı dil eğitimine önem verilmesi
D) Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercü me edilmesi
E) Kütüphane kurulmasına ülke çapında önem verilmesi

Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

Atatürk, Milli Bilgiler kitabında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." şeklinde bir tanımlama yapmıştır.

Bu tanıma göre Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

A) Siyasi birlik
B) Dil Birliği
C) İnanç birliği
D) Töre birliği
E) Kültür birliği

Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı

  • İngilizler Malta'da bulunan Türk esirleri serbest bıraktı.
  • Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.

Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın öncesinde meydana gelmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
E) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Türk Devletlerinde “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması”töresinin sonuçları arasındadır

Türk Devletlerinde,

I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması

durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I        
 B) Yalnız II           
C) Yalnız III
D) I ve III          
E) I, II ve III

Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A) Ahilik teşkilatı                     
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi                        
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Osmanlı Devleti'ndeki en büyük yönetim birimidir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki en büyük yönetim birimidir?

A) Yurtluk
B) Sancak
C) Dirlik
D) Eyalet
E) Kaza 

Nükleer Santral yapılması planlanmaktadır

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisine Nükleer Santral yapılması planlanmaktadır?

A) Samsun, Malatya
B) Mersin, Samsun
C) Sinop, Hatay
D) Sinop, Mersin
E) Giresun, Antakya

Yargıtay Başsavcısı kaç yıl için seçilir?

Yargıtay Başsavcısı kaç yıl için seçilir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

Hukuku devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü nereden almıştır?

Hukuku devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü nereden almıştır?

A) Laiklikten
B) Milliyetçilikten
C) Halkçılıktan
D) Cumhuriyetçilikten
E) Devletçilikten

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kimtarafından çıkarılır?

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kim tarafından çıkarılır?


A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak kabuledilir?

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak kabul edilir?

A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan MagnaCharta'ya benzemektedir?

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan Magna Charta'ya benzemektedir?

A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

Osmanlı Devleti hangi olay nedeniyle dış borç alma yoluna gitmiştir?

Osmanlı Devleti hangi olay nedeniyle ilk kez dış borç alma yoluna gitmiştir?


A) Kırım Savaşı
B) 93 Harbi
C) Edirne Olayı
D) Navarin Olayı
E) Çınar Olayı

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Manas Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Şehname
D) Göç Destanı
E) Ergenekon Destanı

Türk resim sanatının ilk örneklerini aşağıdaki devletlerden hangisivermiştir

Türk resim sanatının ilk örneklerini aşağıdaki devletlerden hangisi vermiştir?


A) Hunlar
B) Kutluklar
C) Kırgızlar
D) Uygurlar
E) Selçuklular

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Danıştay'ın incelemesinden geçme zorunluluğu yoktur.
B) Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması zorunludur.
C) Yönetmelik ile temel hak ve özgürlükler sınırlanamaz.
D) Kanun ve Tüzüklerin uygulanmasına yönelik ayrıntıları gösteren metinlerdir.
E) Bakan onayı ile yönetmelik çıkarılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi hukukun nitelikleri arasında sayılamaz

Aşağıdakilerden hangisi hukukun nitelikleri arasında sayılamaz?


A) Genellilik
B) Soyutluk
C) Yaptırıma dayalı
D) Süreklilik
E) Somutluk

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı aşağıdakilerden hangisinden devralmıştır?


A) Ali Rıza Paşa
B) Talat Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ahmet Cevdet Paşa
E) Enver Paşa

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra yeni kabineyi aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?


A) Talat Paşa
B) Rauf Paşa
C) Refet Paşa
D) Fevzi Paşa
E) Salih Paşa

Hangi yıldan itibaren idam cezaları mecliste onaylanmadığı için infazedilmemiştir

Ülkemizde hangi yıldan itibaren idam cezaları mecliste onaylanmadığı için infaz edilmemiştir?

A) 1980
B) 1982
C) 1984
D) 1990
E) 1994

2011-YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2011-YGS  soru kitapçığı ve cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Soru Kitapçığı


Cevap Anahtarı

Şeker Kurumu kaç üyeden oluşur?

Şeker Kurumu kaç üyeden oluşur?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) TBMM
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Kültür ve Turizm Bakanı

ALES 2010 - Word Formatında

ALES 2010 ilkbahar ve sonbahar dönemlerine ait Word formatındaki soru ve cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ALES 2010 İlkbahar Dönemi


Sayısal, Sözel ve Cevaplar

ALES 2010 Sonbahar Dönemi


Sayısal, Sözel ve Cevaplar

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

A) Devlet Denetleme Kurumu
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Maliye Bakanlığı
E) TBMM

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi
B) Ticaret
C) Teknoloji
D) Tarım
E) Savunma

YGS 2011 Soru ve Cevapları Word Formatında

27 Mart 2011 Pazar günü yapılan  Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) soru ve cevapları, 29 Mart 2011 Salı günü saat 13.00’te ÖSYM’nin http://ygs2011-sorular.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

2011 YGS Soru ve Cevapları yayınlandığında buradan word formatındaki soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim.

YGS 2011 PDF formatındaki Soru ve Cevaplar


SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI


Soru Kitapçığı


Cevap Anahtarı

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhildeğildir?

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?


A) Başlangıç kısmı
B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
C) Anayasa’nın geçici maddeleri
D) Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasa’nın 175. maddesi

Cevap: D

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Yürütme organı kimlerden oluşur

Yürütme organı kimlerden oluşur?


A) Milletvekillerinden
B) Başbakan ve Bakanlardan
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan
D) Başbakan ve Milletvekillerinden
E) Cumhurbaşkanı ve Başbakandan

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Libyaya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir

Libya'ya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) MGK

1982 Anayasası’na göre hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?


A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması hâlinde
C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde
E) Başbakanın ölümü hâlinde

Cevap: E

Bunlar da ilginizi çekebilir:
  

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tüzükler, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar.
B) Hangi tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir.
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır.
D) Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek Danıştayın idari görevleri arasında yer alır.

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

A) 5      
B) 6      
C) 4    
 D) 7        
E) 3

Cevap: A

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Ülkemizde genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Ülkemizde genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

A) 3      
B) 4    
C) 5   
D) 6   
E) 7

Cevap: B

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

TBMM'nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

TBMM'nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanat             
B) Eğitim       
C) Kültür
D) Vergi            
 E) Askerlik

Türkiye'de kişi başına düşen balık tüketimi kaç kg dir?

Türkiye'de kişi başına düşen balık tüketimi kaç kg dir?

A) 22 kg
B) 14 kg
C) 20 kg
D) 12 kg
E) 8 kg

Cevap: E


KPSS 2010 Soru ve Cevapları - Word Formatında

Word formatındaki KPSS 2010 soru ve cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2010 Genel Yetenek - Genel Kültür

28 Kasım 2010 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları

28 Kasım 2010 KPSS Önlisans Soruları ve Cevapları

31 Ekim 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

2010 KPSS Yabancı Dil Soruları ve Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A) Ahilik teşkilatı               
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi                  
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Cevap: E

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
  

Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan

I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması

Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?

A) Yalnız I          
B) Yalnız III                 
C) I ve II
D) II ve III          
E) I, II ve III

Cevap: A

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Sivas Kongresi’nde, ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

Sivas Kongresi’nde, ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi, Heyet-i Temsiliye’nin tüm yurttan gelen delegelerce belirlenmesi uygulamalarına bakarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine daha öncelikli olarak ulaşabiliriz?

A)Yeni Türk Devleti kurulması kararlaştırıldığı
B)Siyasi iradenin savaşabilecek noktaya geldiği
C)İstanbul Hükümeti’nin de bu örgütlenmeyi desteklediği
D)Manda ve himaye fikrini savunanların güçlendiği
E)Milli mücadele hareketinin tüm ülke ve ulusu kapsar hale geldiği

Bunlar da ilginizi çekebilir: