Osmanlı Devleti hangi olay nedeniyle dış borç alma yoluna gitmiştir?

Osmanlı Devleti hangi olay nedeniyle ilk kez dış borç alma yoluna gitmiştir?


A) Kırım Savaşı
B) 93 Harbi
C) Edirne Olayı
D) Navarin Olayı
E) Çınar Olayı

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Manas Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Şehname
D) Göç Destanı
E) Ergenekon Destanı

Türk resim sanatının ilk örneklerini aşağıdaki devletlerden hangisivermiştir

Türk resim sanatının ilk örneklerini aşağıdaki devletlerden hangisi vermiştir?


A) Hunlar
B) Kutluklar
C) Kırgızlar
D) Uygurlar
E) Selçuklular

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Danıştay'ın incelemesinden geçme zorunluluğu yoktur.
B) Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması zorunludur.
C) Yönetmelik ile temel hak ve özgürlükler sınırlanamaz.
D) Kanun ve Tüzüklerin uygulanmasına yönelik ayrıntıları gösteren metinlerdir.
E) Bakan onayı ile yönetmelik çıkarılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi hukukun nitelikleri arasında sayılamaz

Aşağıdakilerden hangisi hukukun nitelikleri arasında sayılamaz?


A) Genellilik
B) Soyutluk
C) Yaptırıma dayalı
D) Süreklilik
E) Somutluk

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı aşağıdakilerden hangisinden devralmıştır?


A) Ali Rıza Paşa
B) Talat Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ahmet Cevdet Paşa
E) Enver Paşa

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra yeni kabineyi aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?


A) Talat Paşa
B) Rauf Paşa
C) Refet Paşa
D) Fevzi Paşa
E) Salih Paşa

Hangi yıldan itibaren idam cezaları mecliste onaylanmadığı için infazedilmemiştir

Ülkemizde hangi yıldan itibaren idam cezaları mecliste onaylanmadığı için infaz edilmemiştir?

A) 1980
B) 1982
C) 1984
D) 1990
E) 1994

2011-YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2011-YGS  soru kitapçığı ve cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Soru Kitapçığı


Cevap Anahtarı

Şeker Kurumu kaç üyeden oluşur?

Şeker Kurumu kaç üyeden oluşur?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) TBMM
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Kültür ve Turizm Bakanı

ALES 2010 - Word Formatında

ALES 2010 ilkbahar ve sonbahar dönemlerine ait Word formatındaki soru ve cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ALES 2010 İlkbahar Dönemi


Sayısal, Sözel ve Cevaplar

ALES 2010 Sonbahar Dönemi


Sayısal, Sözel ve Cevaplar

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

A) Devlet Denetleme Kurumu
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Maliye Bakanlığı
E) TBMM

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi
B) Ticaret
C) Teknoloji
D) Tarım
E) Savunma

YGS 2011 Soru ve Cevapları Word Formatında

27 Mart 2011 Pazar günü yapılan  Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) soru ve cevapları, 29 Mart 2011 Salı günü saat 13.00’te ÖSYM’nin http://ygs2011-sorular.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

2011 YGS Soru ve Cevapları yayınlandığında buradan word formatındaki soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim.

YGS 2011 PDF formatındaki Soru ve Cevaplar


SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI


Soru Kitapçığı


Cevap Anahtarı

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhildeğildir?

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?


A) Başlangıç kısmı
B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
C) Anayasa’nın geçici maddeleri
D) Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasa’nın 175. maddesi

Cevap: D

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Yürütme organı kimlerden oluşur

Yürütme organı kimlerden oluşur?


A) Milletvekillerinden
B) Başbakan ve Bakanlardan
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan
D) Başbakan ve Milletvekillerinden
E) Cumhurbaşkanı ve Başbakandan

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Libyaya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir

Libya'ya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) MGK

1982 Anayasası’na göre hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?


A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması hâlinde
C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde
E) Başbakanın ölümü hâlinde

Cevap: E

Bunlar da ilginizi çekebilir:
  

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tüzükler, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar.
B) Hangi tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir.
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır.
D) Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek Danıştayın idari görevleri arasında yer alır.

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

A) 5      
B) 6      
C) 4    
 D) 7        
E) 3

Cevap: A

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Ülkemizde genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Ülkemizde genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

A) 3      
B) 4    
C) 5   
D) 6   
E) 7

Cevap: B

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

TBMM'nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

TBMM'nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanat             
B) Eğitim       
C) Kültür
D) Vergi            
 E) Askerlik

Türkiye'de kişi başına düşen balık tüketimi kaç kg dir?

Türkiye'de kişi başına düşen balık tüketimi kaç kg dir?

A) 22 kg
B) 14 kg
C) 20 kg
D) 12 kg
E) 8 kg

Cevap: E


KPSS 2010 Soru ve Cevapları - Word Formatında

Word formatındaki KPSS 2010 soru ve cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2010 Genel Yetenek - Genel Kültür

28 Kasım 2010 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları

28 Kasım 2010 KPSS Önlisans Soruları ve Cevapları

31 Ekim 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

2010 KPSS Yabancı Dil Soruları ve Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A) Ahilik teşkilatı               
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi                  
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Cevap: E

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
  

Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan

I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması

Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?

A) Yalnız I          
B) Yalnız III                 
C) I ve II
D) II ve III          
E) I, II ve III

Cevap: A

Bunlar da ilginizi çekebilir: