Hangisi Erzurum Kongresi'nin yerel olmakatan çok ulusal olduğunu gösterir?

Erzurum Kongresi'nde

I. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması gerektiğinin belirtilmesi
II. Sömürme amacı olmaksızın dış yardımın alınabilmesi
III. Doğudaki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi
V. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması

kararları alınmıştır.

Bu kararlardan hangisi Erzurum Kongresi'nin yerel olmakatan çok ulusal olduğunu gösterir?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve V
E) II, IV ve V

Osmanlı Devletinde çiçek aşısı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde çiçek aşısı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde uygulanmıştır?

A) Lale Devri
B) I. Meşrutiyet
C) II. Meşrutiyet
D) Tanzimat
E) III. Ahmet

Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege denizine dökülür?

Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege denizine dökülür?

A) Göksu
B) Manavgat
C) Aksu
D) Bakırçay
E) Asi

Planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Türkiye'de 1934'ten itibaren planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Batılı devletlere verilen kapitülasyonların ulusal sermayeyi olumsuz etkilediğinin
B) Eğitim ve öğretimin devlet tarafından yapıldığının
C) Halkın inklapları yeterince anlayamadığının
D) Teşviki Sanayi Kanunu'nun hedefine ulaştığının
E) Kalkınmanın özel sektörle sağlandığının

Divan-ı Hümayunda alınan kararların uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisinin onayı gereklidir?

Divan-ı Hümayunda alınan kararların uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisinin onayı gereklidir?


A) Vezir-i Azam
B) Kazasker
C) Şeyhülislam
D) Padişah
E) Nişancı

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na katılmamıştır?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na katılmamıştır?

A) Suriye
B) Türkiye
C) İran
D) Irak
E) Afganistan

Türkiye'de heyelanların ençok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye'de heyelanların ençok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi
E) İç Anadolu Bölgesi

Aşağıdakilerden hangisi ekimi Devlet tarafından sınırlandırılan ürünlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekimi Devlet tarafından sınırlandırılan ürünlerden değildir?

A) Haşhaş
B) Pamuk
C) Tütün
D) Pirinç
E) Keten

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı dar olan bitkilerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı dar olan bitkilerden değildir?

A) Muz
B) Çay
C) Üzüm
D) Fındık
E) İncir

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı geniş olan bitkilerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tabi ekim alanı geniş olan bitkilerden değildir?

A) Şekerpancarı
B) Tütün
C) Haşhaş
D) Arpa
E) Zeytin

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) İçişleri Bakanı

Aşağıdakilerin hangisiyle güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir?

Aşağıdakilerin hangisiyle güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir?

A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasassı
C) 1961 Anayasası
D) 1971-1973 değişiklikleri
E) 1982 Anayasası

Türkiye'de enerji üretimi ençok aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

Türkiye'de enerji üretimi ençok aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

A) Petrol
B) Su gücü
C) Doğalgaz
D) Linyit
E) Nükleer enerji

Gediz nehri üzerindeki baraj aşağıdakilerden hangisidir?

Gediz nehri üzerindeki baraj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almus
B) Kemer
C) Adıgüzel
D) Demirköprü
E) Aslantaş

YGS'de önce Mod-Medyan Araması Yapılmış

Geçen sene KPSS'de kopya iddiaları bu sene de YGS'de şifre iddiaları derken sınav konusunda ayyuka çıkmış durumda. Gün geçmiyorki yeni bir iddia ile karşılaşmayalım. Bugün Star Anahaber sunucusu Uğur Dündar YGS sınavından önce Google'da  mod,  medyan aramalarının jet hızlıyla yükseldiğini bir grafikle gösterdi.

YGS sınavı 27 Mart 2011 tarihinde yapıldı. Google arama trendlerine göre sınavdan birkaç gün önceden itibaren mod, medyan aramalarının tavan yaptığı görülüyor. Gerçekten de 20 mart 2011 ve 26 mart 2011 tarihleri arasında mod, medyan aramalarında hızlı bir yükseliş olduğu aşağıdaki grafikten açık bir şeklide görebiliyoruz. Ayrıca sınavın yapıldığı 27 Mart tarihinden itibaren mod meyan aramaları düşüşe geçmiş ve şifre iddialarının ortaya çıkmasıyla beraber mod, medyan aramaları tekrar tavan yapmış.

Sizde Google arama trendlerini ziyaret edip kendiniz mod, medyan sorgularını görebilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanunu Esasi

I. Kanun-u Esasi
II. Tanzimat Fermanı
III. Islahat Fermanı

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerin sıralaması nasıldır?

A) I, II, III            
B) II, I, III          
C) II, III, I
D) III, I, II          
E) III, II, I

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
B) İlk Türk matbaasının kurulması
C) Yabancı dil eğitimine önem verilmesi
D) Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercü me edilmesi
E) Kütüphane kurulmasına ülke çapında önem verilmesi

Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

Atatürk, Milli Bilgiler kitabında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." şeklinde bir tanımlama yapmıştır.

Bu tanıma göre Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

A) Siyasi birlik
B) Dil Birliği
C) İnanç birliği
D) Töre birliği
E) Kültür birliği

Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı

  • İngilizler Malta'da bulunan Türk esirleri serbest bıraktı.
  • Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.

Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın öncesinde meydana gelmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
E) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Türk Devletlerinde “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması”töresinin sonuçları arasındadır

Türk Devletlerinde,

I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması

durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I        
 B) Yalnız II           
C) Yalnız III
D) I ve III          
E) I, II ve III

Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A) Ahilik teşkilatı                     
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi                        
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Osmanlı Devleti'ndeki en büyük yönetim birimidir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki en büyük yönetim birimidir?

A) Yurtluk
B) Sancak
C) Dirlik
D) Eyalet
E) Kaza 

Nükleer Santral yapılması planlanmaktadır

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisine Nükleer Santral yapılması planlanmaktadır?

A) Samsun, Malatya
B) Mersin, Samsun
C) Sinop, Hatay
D) Sinop, Mersin
E) Giresun, Antakya

Yargıtay Başsavcısı kaç yıl için seçilir?

Yargıtay Başsavcısı kaç yıl için seçilir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

Hukuku devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü nereden almıştır?

Hukuku devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü nereden almıştır?

A) Laiklikten
B) Milliyetçilikten
C) Halkçılıktan
D) Cumhuriyetçilikten
E) Devletçilikten

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kimtarafından çıkarılır?

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kim tarafından çıkarılır?


A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak kabuledilir?

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak kabul edilir?

A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan MagnaCharta'ya benzemektedir?

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan Magna Charta'ya benzemektedir?

A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Tanzimat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet