Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupaya transfer etmesi planlanan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trans Hazar
B) Güney Akım
C) Nabucco Boru Hattı
D) Trans Anadolu
E) TAPI

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine aitdeğildir?

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Huand Hatun Külliyesi
B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Hacı Kılıç Külliyesi
E) Konya Sahip Ata Külliyesi

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan ilk türk devletidir?

Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan ilk türk devletidir?

A) Fatımiler
B) İhşidler
C) Memlükler
D) Eyyubiler
E) Tulunoğulları

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

2012 yılında OECD'nin dönem başkanlığı görevine aşağıdaki ülkelerden hangisi getirilmiştir?

2012 yılında OECD'nin dönem başkanlığı görevine aşağıdaki ülkelerden hangisi getirilmiştir?

A) İtalya
B) İspanya
C) Türkiye
D) İngiltere
E) Kanada

Nizamiye Mahkemeleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmaya başlanmıştır?

Nizamiye Mahkemeleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmaya başlanmıştır?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) II. Mahmut
D) Tanzimat
E) III. Selim

Haziran 2012/1 KPSS Memur Alım İlanı (Tercih Kılavuzu ve Tercih Robotu)

Kamu kurum ve kuruluşlarına 17 bin 387 kadro ataması için KPSS-2012/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadır. Adaylar tercihlerini 18-27 Haziran 2012 tarihleri arasında yapacaktır.

Tercih Kılavuzu


Tercih Robotu


 

 

Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasında

Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasında;

I. bölgeler arasında gelir farkını artırmak,
II. üretimde verimliliği artırmak,
III. ihracatın ithalatı karşılama oranını düşürmek,
IV. sanayileşmenin yol açtığı çevre faktörlerini azaltmak,

özelliklerinden hangileri daha çok etkilidir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV