KPSS Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

ÖSYM internet erişim şifresi ve özellikle KPSS şifresi, ÖSYM sınavlarına giren adaylar için hayati önem taşımaktadır.

KPSS sınav başvuru zamanlarında KPSS şifresini unutmak yada hatırlayamamak sınavlara girecek adaylar için sorun oluşturmaktaydı.

ÖSYM, KPSS’ye girecek adaylardan gelen yoğun şikayet üzerine şifre sorununa çözüm getirdi.

 KPSS Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım

Aşağıdaki ovalardan hangisi Antalya Bölümünde yer almaz?

Aşağıdaki ovalardan hangisi Antalya Bölümü'nde yer almaz?
A) Elmalı
B) Gölhacı
C) Acıpayam
D) Eber
E) Tefenni

Hangisinin üretimi Antalya Bölümü'nde daha fazladır?

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi Antalya Bölümü'nde daha fazladır?

A) Pamuk
B) Mercimek
C) Mısır
D) Soya fasülyesi
E) Gül

Cizye aşağıdaki padişahların hangisi tarafından kaldırılmıştır?

Cizye aşağıdaki padişahların hangisi tarafından kaldırılmıştır?

A) II. Mahmut
B) Abdülmecid
C) Abdülaziz
D) III. Selim
E) II. Abdülhamit

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'ne ait uygulamalardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'ne ait uygulamalardan değildir?

A) Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulması
B) Divan Örgütü'nün kaldırılması
C) Cizyenin kaldırılması
D) Memurlara kıyafet zorunluluğunun getirilmesi
E) Tımar sisteminin kaldırılması

Aşağıdaki padişahlardan hangisi meclis kararı ile tahttan indirilmiştir?

Aşağıdaki padişahlardan hangisi meclis kararı ile tahttan indirilmiştir?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) III. Selim
D) Abdülaziz
E) II. Abdülhamit

Mondrosa dayanarak girişilen ilk işgal neresidir?

Mondros'a dayanarak girişilen ilk işgal neredisir?

A) Harput
B) Musul
C) Urfa
D) Antalya
E) Manisa

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros'a dayanarak ilk işgali gerçekleştirmiştir?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros'a dayanarak ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A) İngilizler
B) Fransızlar
C) İtalyanlar
D) Ruslar
E) Almanlar

Mondros Mütarekesi'nde Vilayet-i Sitte içerisinde yer almıştır?

I.  Harput
II. Diyarbakır
III.Bitlis

Yukarıda verilen illerden hangisi Mondros Mütarekesi'nde Vilayet-i Sitte içerisinde yer almıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III