3. Boğaz Köprüsünün İsmi Nedir?

29 Mayıs 2013 tarihinde temeli atılan 3. boğaz köprüsünün ismi nedir?

A) Mimar Sinan Köprüsü
B) Recep Tayyip Erdoğan
C) Yavuz Sultan Selim
D) Sultan Süleyman
E) Fatih Sultan Mehmet

İstanbul bankası hangi tarihte kurulmuştur?

İstanbul bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A)  1850
B)  1847
C)  1888
D)  1903
E)  1834

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Bankası
B) Ziraat Bankası
C) İstanbul Bankası
D) Emniyet Sandığı
E) Memleket Sandıkları

İstiklal Marşı Ne zaman Kabul Edilmiştir?

İstiklal Marşı Ne zaman Kabul Edilmiştir?

A) 12 Mart 1921
B) 17 Nisan 1919
C) 23 Nisan 1920
D) 30 Mayıs 1919
E) 3 Haziran 1919

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonraki Padişah Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonraki Padişah Kimdir?

A) I. Selim
B) II. Bayezid
C) II. Murad
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) III. Mehmet

Erzurum Kongresi tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Erzurum Kongresi tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 Haziran - 5 Ağustos 1919
B) 10  Temmuz - 27  Temmuz 1919
C) 21 Temmuz - 7 Ağustos 1919
D) 4 Eylül - 21 Eylül 1919
E) 5 Haziran - 24 Haziran 1919

Yargıtay Üyelerini Kim Seçer?

Yargıtay Üyelerini Kim Seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yargıtay Genel Kurulu
D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
E) Adalet Bakanı

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Kaç yıl için seçilir?

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Kaç yıl için seçilir?

A)  4
B)  6
C)  7
D)  9
E)  12

Anayasa Başkanını Kim Seçer?

Anayasa Başkanını Kim Seçer?

A) Kendi üyeleri arasından seçilir
B) Cumhurbaşkanı seçer
C) Başbakan
D) TBMM başkanı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Yargıtay Başkanını Kim Seçer?

Yargıtay Başkanını Kim Seçer?

A) Başbakan
B) TBMM
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay Genel Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

Danıştay Başkanını Kim Seçer?

Danışyat Başkanını Kim Seçer?

A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) TBMM
D) Başkan kendi aralarından seçilir
E) Cumhurbaşkanı

Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları kaç yıliçin seçilirler?

Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları kaç yıl için seçilirler?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Danıştay Üyelerini ve Başkanını Kim Seçer?

Danıştay Üyelerini ve Başkanını Kim Seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa başkanı
C) Kendi aralarından seçerler
D) Başkanını kendi aralarından, üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü HSYK seçer
E) Başbakan seçer