Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İş Birliği Teşkilatına üye değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İş Birliği Teşkilatına üye değildir?

A) Kazakistan
B) Kırgızistan
C) Tacikistan
D) Gürcistan
E) Pakistan

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfus artış hızı, Batman'daki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfus artış hızı, Batman'daki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

A) Seydişehir
B) Akhisar
C) Karabük
D) İskenderun
E) Kırıkkale

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de demir çıkartılan yerlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de demir çıkartılan yerlerden biri değildir?

A) Hekimhan
B) Karabük
C) Divriği
D) Havran
E) Kayseri

Hangileri medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukukuna egemenolan ilkeler arasında yer alır?

I. Zayıfların korunması ilkesi
II. Düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi
III. Devletin müdahale etmesi ilkesi

Yukarıdakilerden hangileri medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukukuna egemen olan ilkeler arasında yer alır?

A) Yalnız I
B)  Yalnız III
C)  I ve II
D)  II ve III
E)  I, II ve III