Halk ile devlet arasındaki bağı güçlendirmesine yardımcı olmuştur?

Anadolu Selçuklu Devleti'nde

  • I. İmarethane
  • II. Kervansaray
  • III. Darüşşifa

kurumlarından hangilerinin yaygın olması, halk ile devlet arasındaki bağı güçlendirmesine yardımcı olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Buna göre Tolunoğulları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Abbasi halifesinin muhafız alayı komutanlığını yapan ve Buharalı bir Türk olan Tolunoğlu Ahmet, Mısır'a vali olarak atandıktan sonra emrindeki Türk askerleri sayesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Tolunoğlu Ahmet Fustat şehrini başkent yapmış ve Filistin ve Suriye'yi de yönetimi altına almıştır.

Buna göre Tolunoğulları ile ilgili,

I. Siyasi varlıklarına Abbasiler tarafından son verilmiştir.
II. Güçlü bir oruya sahip olmuşlardır.
III. Kendi hakimiyetlerini kurabilmek için mücadeleye girişmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2016 yılında düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi aşağıdakişehirlerden hangisinde yapılacaktır?

2016 yılında düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?

A) Londra
B) Madrid
C) İstanbul
D) Atina
E) Berlin

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde devletin oluşabilmesi için gerekli olan faktörlerden birisi değildir?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde devlete il denilirdi ve bir devletin kurulabilmesi için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde devletin oluşabilmesi için gerekli olan faktörlerden birisi değildir?

A) Kün
B) Toprak
C) Kut inancı
D) Bağımsızlık
E) Siyasi örgütlenme