Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun alçak ova, plato ve vadi tabanlarında toplanması,

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun alçak ova, plato ve vadi tabanlarında toplanması,

I. Yükselti,
II. İklim,
III. Yerşekilleri,

özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Yukarıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de yoğun nüfuslu yerlerin ortak özelliklerinden değildir?

I. Kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olması,
II. Doğal afet riskinin az olması,
III. Su imkanlarının yeterli olması,
IV. Topraklarının verimli olması,

Yukarıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de yoğun nüfuslu yerlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve IV

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi tüm bölgelerde vardır?

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi tüm bölgelerde vardır?

A) Volkan konisi
B) Delta
C) Mantar kaya
D) Falez
E) Vadi

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Türkiye'nin özelliklerinden hangileri Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla ilgilidir?

Türkiye'nin
I. güney sektörlü rüzgarların sıcaklığı arttırması,
II.güneyden kuzeye doğru yağış tutarının farklılık göstermesi,
III. batı rüzgarlarının etkisinde kalması,
IV. dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

özelliklerinden hangileri Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Yeni Türk devletinde hukuk alanında kadın erkek eşitliği gelişmelerinden hangileri ile sağlanmıştır?

Yeni Türk devletinde hukuk alanında kadın erkek eşitliği,

I. Maarif Teşkilatı Kanunu'nun kabulü,
II. Medenin Kanunu'nun kabulü,
III. Türk Dil Kurumunun kurulması,

gelişmelerinden hangileri ile sağlanmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Milli Mücadele Döneminde yaşanan önemli olayların ilelebet hatırlanması ve anılması düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır?

Milli Mücadele Döneminde yaşanan önemli olayların ilelebet hatırlanması ve anılması düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır?

A) Belediye Kanunu'nun hazırlanması
B) Hicri takvimin kaldırılması
C) TDK'nın kurulması
D) Milli Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nun çıkarılması
E) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulması

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Ulusal ekonominin kurulması amacıyla yeni Türk Devleti'nde gelişmelerinden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Ulusal ekonominin kurulması amacıyla yeni Türk Devleti'nde

I. Deniz işletmelerinin millileştirilmesi,
II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması,
III. Kapitülasyonların kaldırılması,

gelişmelerinden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]