Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu aşağıdakilerdenhangisidir?

Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hürkuş- 1
B) Dönence
C) Göktürk - 2
D) Meltem - 2
E) Göktürk - 1

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Tuzlu Akarsu olarak da bilinen Türkiye'nin en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?

Tuzlu Akarsu olarak da bilinen Türkiye'nin en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşilırmak
B) Kızılırmak
C) Büyük Menderes
D) Sakarya
E) Seyhan

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

2013 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras başkenti olarak seçilen il aşağıdakilerden hangisidir?

2013 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras başkenti olarak seçilen il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskişehir
B) Erzurum
C) Erzincan
D) Bursa
E) Manisa

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

2014 Kış Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

2014 Kış Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

A) Nagano
B) Vancouver
C) Torino
D) Sochi
E) Salt Lake City

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

2014 Kış Olimpiyatları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır?

2014 Kış Olimpiyatları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır?

A) İngiltere
B) Türkiye
C) Rusya
D) Hollanda
E) Canada

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]