Aşağıdakilerden hangisinin fethedilmesi ile Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinin fethedilmesi ile Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir?

A) Trabzon
B) Kıbrıs
C) Sinop
D) Kırım
E) Boğdan

Cevap D

Osmanlı Devleti'nde ilk denizcilik faaliyetleri hangi padişah döneminde başlamıştır?

Osmanlı Devleti'nde ilk denizcilik faaliyetleri hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) Orhan Bey
B) Osman Bey
C) I. Murat
D) II. Murat
E) Yıldırım Beyazıt

Cevap A

Kırım ne zaman fethedilmiştir?

Kırım ne zaman fethedilmiştir?

A) 1472
B) 1473
C) 1474
D) 1475
E) 1477

Cevap E

Kırım aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından fethedilmiştir?

Kırım aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından fethedilmiştir?

A) II. Beyazıt
B) Yavuz Sultan Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) II. Abdülhamit

Cevap C

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Süleyman Şah Türbesi Türkiye toprağı sayılmıştır?

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Süleyman Şah Türbesi Türkiye toprağı sayılmıştır?

A) Atina Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Kars Antlaşması

Cevap

D

Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan Süleyman Şah Türbesi ve içindebulunduğu alan aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan Süleyman Şah Türbesi ve içinde bulunduğu alan aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

A) Bulgaristan
B) Iran
C) Suriye
D) Iraz
E) Azerbaycan

Cevap

C