Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

A) Rusya
B) Portekiz
C) Bizans
D) Ceneviz
E) Venedik

1340 yılında İstanbul'da neşredilen lugat aşağıdakilerden hangisidir?

1820 kelimeyi ihtiva eden ve 1340 yılında İstanbul'da neşredilen lugat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Süleyman Efendi Lügati
B) Kavaninü’l-Külliye Li-Zabt’l-Lügati’t-Türkiye
C) Mukaddimetü’l-Edeb
D) İbn-i Mühennâ Lügati
E) Kitâbü’l-İdrak Li-Lisan’il-Etrâk

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen yer neresidir?

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen yer neresidir?

A) Göbeklitepe
B) Sümela Manastırı
C) Birgi Tarih Kenti
D) Gordion
E) Zeugma

2.Meşrutiyet Fikir Akımları

Aşağıdakilerden hangisi 2.meşrutiyet fikir akımları arasında gösterilemez?

A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Sosyalizm
D) İslamcılık
E) Türkçülük

2. Meşrutiyetin tarihi

2. Meşrutiyetin tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 Temmuz 1908
B) 24 Temmuz 1908
C) 23 Temmuz 1908
D) 22 Temmuz 1908
E) 21 Temmuz 1908

2. Meşrutiyet dönemi partileri

Aşağıdakilerden hangisi 2. Meşrutiyet dönemi partilerinden değildir?

A) Teceddüd Fırkası
B) Osmanlı Demokrat Fırkası
C) Terakki Perver Fırkası
D) Ahrar Fırkası
E) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

İkinci meşrutiyet dönemi siyasi partileri

İkinci meşrutiyet dönemi siyasi partileri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İttihat ve Terakki Fırkası
B) Osmanlı Demokrat Fırkası
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Terakki Perver Fırkası
E) Halaskar-ı Zabitan Grubu

2.Meşrutiyet ilanında etkili olan grup

2.Meşrutiyet ilanında etkili olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jön Türkler
B) Yeni Osmanlıcılar
C) Kurtarıcı Subaylar
D) İttihat ve Terakki
E) Ahrar Fırkası

Kanunları Yayımlamak kimin görevidir?

Kanunları Yayımlamak kimin görevidir?

A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Adalet Bakanı
D) İçişleri Bakanı
E) Cumhurbaşkanı

2018 Dünya Futbol Şampiyonası

2018 Dünya Futbol Şampiyonası aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenecektir?

A) Arjantin
B) Kore
C) Rusya
D) ABD
E) Japonya

Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıtımı yapılan ve dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen yer neresidir?

Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıtımı yapılan ve dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen yer neresidir?

A) Kibele Tapınağı
B) Apollon Tapınağı
C) Göbeklitepe
D) Artemis Tapınağı
E) Sümela Manastırı

Hangisi Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinden biri değildir?

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinden biri değildir?

A) Rusya
B) Azerbaycan
C) Kazakistan
D) Litvanya
E) Kırgızistan

125 kilo serbest stilde altın madalya alarak ard arda ikinci kez

ABD’nin Las Vegas eyaletinde Eylül 2015’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 125 kilo
serbest stilde altın madalya alarak Dünya Şampiyonluğunu elde eden sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rıza Kayaalp
B) Enes Uslu
C) Yaşar Doğu
D) Yaşar Erkan
E) Taha Akgül


İlk kez "Türkiye Devleti" tabiri aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kullanılmıştır

İlk kez "Türkiye Devleti" tabiri aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kullanılmıştır

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Kars Antlaşması

"TBMM Hükümeti" tabiri ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kullanılmıştır?

"TBMM Hükümeti" tabiri ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kullanılmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Kars Antlaşması

2016 İslam Turizm Başkenti neresidir?

2016 İslam Turizm Başkenti neresidir?

A) Tebriz
B) Konya
C) Kudüs
D) Medine
E) Mekke

Sevr Barış Antlaşması’nın geçersizliğini kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Sevr Barış Antlaşması’nın geçersizliğini kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya
B) Rusya
C) Fransa
D) İngiltere
E) Ermenistan

Gümrü Antlaşması’nı TBMM Hükûmeti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?

Gümrü Antlaşması’nı TBMM Hükûmeti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?

A) Fethi Okyar
B) Enver Paşa
C) Albay İsmet Bey
D) Kâzım Karabekir
E) Fevzi Çakmak

Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplar

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplardandır?

A) Sarı Zeybek
B) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
C) Çankaya
D) Ben Mustafa Kemal
E) İnce Memed

Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplar

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitaplardan değildir?

A) Tâbiye ve Tatbikat Seyahati
B) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
C) Çankaya
D) Nutuk
E) Geometri

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ile ilgili kitap yazmamıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ile ilgili kitap yazmamıştır?

A) Falih Rıfkı Atay
B) Andrew Mango
C) Patrick Kinros
D) Salih Bozok
E) Peyami Safa

İlk kez seçme ve seçilme hakkı

Osmanlı vatandaşları ilk kez seçme ve seçilme hakkını aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde elde etmiştir?

A) III. Selim
B) V. Mehmet Reşat
C) Abdülmecit
D) II. Abdülhamit
E) Abdülaziz

Anayasanın değiştirilemez maddeleri

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın değiştirilemez olan üçüncü maddesinde yer almaz?

A) Devletin Bütünlüğü
B) Devletin Şekli
C) Devletin Dili
D) Devletin Millî Marşı
E) Devletin Başkenti

72. Venedik Film Festivali’nde jüri özel ödülünü alan Emin Alper

72. Venedik Film Festivali’nde jüri özel ödülünü alan Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği film aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Pencereli Evler
B) El Clan
C) Sivas
D) Abluka
E) Mustang

TÜİK verilerine göre eğitim seviyesi en yüksek il aşağıdakilerden hangisidir?

TÜİK verilerine göre eğitim seviyesi en yüksek il  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tunceli
B) Artvin
C) Isparta
D) Antalya
E) Bursa


TÜİK verilerine göre en güvenli il aşağıdakilerden hangisidir?

TÜİK verilerine göre en güvenli il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burdur
B) Sakarya
C) Isparta
D) Artvin
E) Bursa

TÜİK verilerine göre en yaşanabilir il aşağıdakilerden hangisidir?

TÜİK verilerine göre en yaşanabilir il aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul
B) İzmir
C) Isparta
D) Igdır
E) Bursa

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Re’sen (kendiliğinden) harekete geçemez.
B) 1980 Anayasası ile kurulmuştur.
C) Kararları bağlayıcı değildir.
D) Üyelerini ve üyeleri içinden başkanını Cumhurbaşkanı seçer.
E) Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dışındadır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 2016 dönem başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 2016 dönem başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Portekiz
B) Almanya
C) Rusya
D) Türkiye
E) İspanya

Gümüş Başak ödülüne layık görülen film aşağıdakilerden hangisidir?

İspanya'nın Valladolid kentinde bu yıl 60.'sı düzenlenen Uluslararası Seminci Film Festivali'nde Gümüş Başak ödülüne layık görülen film aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyirci
B) Diriliş
C) Şeytan Tüyü
D) Gümüş Başak
E) Mustang

Misak-ı Milli'den ikinci taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

Misak-ı Milli'den ikinci taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

A) Londra Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması

7. Altın Hilal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü

İsviçre'deki 7. Altın Hilal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aşağıdaki filmlerden hangisi almıştır?

A) Unutma
B) Ayın Karanlık Yüzü
C) Acil Vaka
D) Vatan
E) İnan, araştır, savun

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın yaptırdığı camidir?

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın yaptırdığı camidir?

A) Küplüce Camii
B) Haseki Camii
C) Yeni Camii
D) Çinili Camii
E) Valide Atik Camii

Aşağıdakilerden hangisi Hürrem Sultan'a atfedilen sıfatlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Hürrem Sultan'a atfedilen sıfatlardan biri değildir?

A) Sahibet-ül Makam
B) Şah-ı Sultan
C) Hatice-hürmet
D) Asiye-'iffet
E) Rokselana

Kösem Sultan'a atfedilen sıfatlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'a atfedilen sıfatlardan biri değildir?

A) Valide-i Şehide
B) Naib-i Saltanat
C) Der-i Devlet
D) Mahrusa-i Saltanat
E) Valide-i Kebire

Dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilen ünlü Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilen  ünlü Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osman Turan
B) Ali Nihat Tarlan
C) Halil İnalcık
D) İlber Ortaylı
E) Nihal Atsız

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın erkek çocuklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın erkek çocuklarından biri değildir?

A) Şehzade Mehmed
B) Şehzade Süleyman
C) Şehzade Kasım
D) V. Murat
E) I. İbrahim

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın kız çocuklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kösem Sultan'ın kız çocuklarından biri değildir?

A) Ayşe Sultan
B) Fatma Sultan
C) Halime Sultan
D) Atike Sultan
E)  Hanzade Sultan

Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Yücel'e ait romanlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Yücel'e ait romanlardan biri değildir?

A) Yalan
B) Düşlerin Ölümü
C) Golyan Devrimi
D) Barbaross
E) Uçan Daireler

Hangisinin kurulması ile Humbaracı Ocağı kaldırılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinin kurulması ile Humbaracı Ocağı kaldırılmıştır?

A) Nizam-ı Cedid
B) Asakir-i Mensure-i Muhammediyye
C) Sekban-ı Cedid
D) Eşkinci Ocağı
E) Silahtar

Osmanlı Devleti'nde ilk deniz savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Osmanlı Devleti'nde ilk deniz savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A) I. Murat
B) II. Murat
C) Çelebi Mehmet
D) I. Beyazıt
E) II Mehmet

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Ümit tarafından yazılmış romanlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Ümit tarafından yazılmış romanlardan biri değildir?

A) Sultanı Öldürmek
B) Elveda 
C) Masal Masal İçinde
D) Cevdet Bey ve Oğulları
E) Bab-ı Esrar

Apollon tapınağı aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde yer alır?

Apollon tapınağı aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde yer alır?

A) Efes
B) Muğla
C) Fethiye
D) Didim
E) Germencik

Gün Uzar Yüzyıl Olur adlı roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

"Gün Uzar Yüzyıl Olur" adlı roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Ahmet Ümit
B) Orhan Pamuk
C) İskender Pala
D) Cengiz Aytmatov
E) Yaşar Kemal

Mukaddimetü’l-Edeb aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

Mukaddimetü’l-Edeb aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

A) Zemahşarî
B) Kaşgarlı Mahmud
C) Kutadgu Bilig
D) Cemaleddin İbn-i Mühennâ
E) Ebû Hayyan

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Ebu Hayyam tarafından yazılan sözlük

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Ebu Hayyam tarafından yazılan sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Codex Cumanicus
B) Kitâbü’l-İdrak Li-Lisan’il-Etrâk
C) Divanü Lûgat-it-Türk
D) Kutadgu Bilig
E) Mukaddimetü’l-Edeb

Türkler tarafından kutlu sayılan, Asya Hunları ve Göktürklere başkentlik yapan önemli merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Türkler tarafından kutlu sayılan, Asya Hunları ve Göktürklere başkentlik yapan önemli merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balasagun
B) Ötüken
C) Nişabur
D) Aksu
E) Semerkant

Avrupa'da kurulan ilk imam hatip lisesi aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

Avrupa'da kurulan ilk imam hatip lisesi aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

A) Hollanda
B) Avusturya
C) İsveç
D) Danimarka
E) Belçika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen yerli eğitim uçağı aşağıdakilerden hangisidir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen yerli eğitim uçağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İha
B) Hürkuş
C) Altay
D) Milkanat
E) SOM

Nobel Barış ödülünü kazanan Türk kimyager aşağıdakilerden hangisidir?

Nobel Barış ödülünü kazanan Türk kimyager aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim Saraçoğlu
B) Mehmet Öz
C) Aziz Sancar
D) Oktay Sinanoğlu
E) Oğuz Okay

CMK’da düzenlenen koruma tedbirleri

Aşağıdakilerden hangisi CMK’da düzenlenen koruma tedbirlerinden biri değildir?

A) Adli Kontrol
B) Elkoyma
C) İstinabe
D) Şirket yönetimi için kayyım tayini
E) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi

Dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi hangi şehirde

Dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi aşağıdaki kentlerden hangisinde hayata geçirildi?

A) Rabat
B) Luand
C) Cibuti
D) Varzazat
E) Hartum