Misak-ı Milli'den ikinci taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

Misak-ı Milli'den ikinci taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

A) Londra Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
Cevap: Misak-ı Milli'den ikinci taviz Ankara Antlaşması ile Hatay'dır. İlk taviz ise Moskova Antlaşması ile Batum'dur.

>> Misak-ı Milli'den ilk taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?
>> Misak-ı Milli'nin hazırlanarak Osmanlı Mebusan Meclisinde ilan edilmesi
>> Hangileri Misak-ı Milli'de uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel alındığını gösterir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder