Mahalli İdareler seçimi kaç yılda bir yapılır?

Mahalli İdareler seçimi kaç yılda bir yapılır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli hangisidir?

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kop Dağı Tüneli
B) Ilgaz Dağı Tüneli
C) Orhangazi Tüneli
D) Osmangazi Tüneli
E) Ovit Dağı Tüneli

Rodos Adası'nı fetheden türk beyliği

1300 yılında Sen Jan Şövalyeleri ile mücadele ederek Rodos Adası'nın büyük bir kısmın fetheden Türk beyiliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çaka Beyliği
B) Karesioğulları
C) Menteşeoğulları
D) Aydınoğulları
E) Osmanoğulları

TİKA hangi şehirde Hz. Mevlana köyü kurmuştur?

TİKA hangi şehirde Hz. Mevlana köyü kurmuştur?

A) Semerkant
B) Taşkent
C) Kurtuba
D) Bağdat
E) Belh

Filozofların Reisi olarak bilinen Türk-İslam Bilgini

İslam Dünyasında "Şeyhülfelasife (Filozofların Reisi) olarak bilinen Türk-İslam Bilgini kimdir?

A) Gazali
B) İbn-i Sina
C) Harezmi
D) İbn-i Batuta
E) Farabi

Osmanlı Devleti’nde ülke içinde seyahat etmek için alınan izin belgesi

Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Anadolu'dan İstanbul'a gelecek olan kişiler için aşağıdakilerden hangisini alma zorunluluğu getirmiştir?

A) Şerhname
B) İcazetname
C) Gedik
D) Muharrem Kararnamesi
E) Mürur Tezkeresi

Latin Harfleri ile basılan ilk gazete

Latin Harfleri ile basılan ilk gazetede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akbaba
B) İrade-i Milliye
C) Hakimiyet-i Milliye
D) Mardin
E) Akşam

Anadolu'da yapılan ilk külliyeyi hangisi yapmıştır?

Anadolu'da yapılan ilk külliyeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) Artuklular
B) Danişmentler
C) Mengücekler
D) Saltuklular
E) Anadolu Selçukluları

Avrupalıların İslam'ın Roma'sı olarak nitelendirdiği Türk şehri hangisidir?

Avrupalıların 'İslam'ın Roma'sı olarak nitelendirdiği Türk şehri hangisidir?

A) İstanbul
B) Semerkant
C) Taşkent
D) Bağdat
E) Buhara

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde vezirlere verilen isim

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde vezirlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komdu
B) Buyruk
C) Aygucı
D) Tigin
E) Tudun

Gaznelilerde hükümdarların hayatlarının anlatıldığı eserlere verilen isim nedir?

Gaznelilerde hükümdarların hayatlarının anlatıldığı eserlere verilen isim nedir?


A) Gazaname
B) Battalname
C) Pendname
D) Vekayiname
E) Menakıbname

Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mimarı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mimarı kimdir?


A) Tom Wright
B) Jean Nouvel
C) Murat Kader
D) Melkan Tabanlıoğlu
E) Şefik Birkiye

TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yapmıştır?

TBMM'nin ilk açılış konuşmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?A) Fevzi Çakmak Paşa
B) Mehmet Şerif Avcıoğlu
C) Adil Bey
D) Ali Galip Bey
E) Mustafa Kemal Paşa

Hangisi memurların genel hakları ile ilgili değildir?

Aşağıdakilerden hangisi memurların genel hakları ile ilgili değildir?


A) Emeklilik
B) Uygulamayı isteme hakkı
C) Güvenlik
D) Grev
E) Çekilme

Liyakat İlkesi & Kariyer İlkesi

Devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek dereceye kadar ilerleme imkanına ne denir?


A) Liyakat İlkesi
B) Kariyer İlkesi
C) Hiyerarşi ilkesi
D) Terfi İlkesi
E) Yükselme İlkesi

Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle demir yolu sınır kapısı yoktur?

Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle demir yolu sınır kapısı yoktur?


A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Suriye
D) Irak
E) Ermenistan

Türk parlamenter sisteminin özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi, Türk parlamenter sisteminin özelliklerinden biridir?

A) Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilir
B) Hükümet yasama organını fesh edebilir
C) Parlamento iki meclisli yapıya sahiptir
D) Cumhurbaşkanı yürütmenin belirleyici unsurudur
E) Hükümet parlamentoya karşı sorumludur

Anlaşma Devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıklarının devam ettiğine

Anlaşma Devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıklarının devam ettiğine; 

I. TBMM’nin İtilaf Devletleri’nce Londra Konferansı’na davet edilmesi,
II. İtalya’nın Paris Barış Konferansı’nı terketmesi,
III. Fransa’nın TBMM ile anlaşmasına karşın İngiltere’nin işgallere devam etmesi

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

İnkılapların kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti’nin Kaldırılması
II. Şapka Kanunu’nun Kabulü
III. Medeni Kanun’un Kabulü
IV. Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması

Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I - II - III - IV
B) III - II - I - IV
C) II - I - IV - III
D) III - IV - I - II
E) IV - III - II - I

İngiltere askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi nedir?

Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) 3. Gazze Muharebesi
B) Kut'ül Amare Zaferi
C) Sakarya Muharebesi
D) Başkonutanlık Muharebesi
E) Çanakkale Zaferi

Kut'ül Ammare kahramanı kimdir?

Kut'ül Ammare kahramanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak Paşa
B) Kazım Karabekir Paşa
C) Halil Paşa
D) Talat Paşa
E) Enver Paşa

Kitap, ferman gibi önemli eserlerin kenarlarına yapılan süsleme sanatı

Altın tozu kullanılarak kitap, ferman gibi önemli eserlerin kenarlarına yapılan süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyma
B) Kayma
C) Hat
D)Tezhip
E) Ebru

Osmanlı Devleti'nde ilk bankacılık faaliyetleri

Osmanlı Devleti'nde bankacılık faaliyetleri hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) III. Selim
B) I. Abdülhamit
C) Abdülaziz
D) Abdülmecit
E) II. Mahmut

İslam öncesi Türklerde 'Düğün Yemeği'

İslam öncesi Türklerde Düğün Yemeği karşılığı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağılığ
B) Kerengü
C) Törün
D) Yuğ
E) Kut

Osmanlı Devleti'nde tımar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi kimdir?

Osmanlı Devleti'nde tımar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi kimdir?

A) Vezir-i Azam
B) Kazasker
C) Defterdar
D) Nişancı
E) Müftü

Kutul Amare zaferinden sonra yapılan antlaşma

Kutul Amare zaferinden sonra İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu'yu paylaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrograd Antlaşması
B) Mac – Mahon Antlaşması
C) Saint Jean de Maurienne Antlaşmas
D) Sykes-Picot Antlaşması
E) Londra Antlaşması

Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük adası hangi şehirle aynı adı taşır?

Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük adası hangi şehirle aynı adı taşır?

A) Sinop
B) Samsun
C) Bolu
D) Ordu
E) Giresun

Kılıçlı Mecidi Nişanı

Mustafa Kemal'e Altın Kılıç madalyası (Kılıçlı Mecidi Nişanı) hangi cephedeki başarısından dolayı verilmiştir?


A) Irak Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Galiçya Cephesi
E) Suriye Cephesi

Kutul Amare hangi cephede meydana gelmiştir?

İngilizlere karşı kazanılan Kutul Amare savaşı hangi cephede meydana gelmiştir?

A) Galiçya Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Irak Cephesi
E) Filistin Cephesi

Mustafa Kemal ile ilk röportaj

Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez röportaj yapan Türk  gazeteci ve yazar kimdir?


A) Ruşen Eşref Ünaydın
B) Ergün Ozbudun
C) Celal Nuri İleri
D) Ahmet Cevdet
E) Hüseyin Şükrü

Kuvay-ı Milliye kavramı ilk kez nerede kullanıldı?

Kuvay-ı Milliye kavramı ilk kez hangi raporda kullanılmıştır?

A) Samsun Raporu
B) General Harbord Raporu
C) Amiral Bristol Raporu
D) Sandler Raporu
E) Dr. Esat Işık Raporu

Sinekli Bakkal hangi dilde yazıldı?

Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal romanını ilk olarak hangi dilde yazmıştır?

A) Almanca
B) Arapça
C) İngilizce
D) Latince
E) Türkçe

Osmanlı döneminde ahilikte usta mertebesine yükselenlere törenle ne giydirilirdi?

Osmanlı döneminde ahilikte usta mertebesine yükselenlere törenle ne giydirilirdi?

A) Kemer
B) Yelek
C) Peştemal
D) Kaftan
E) Cübbe

Merkez Bankası yeni başkanı kimdir?

Merkez Bankası yeni başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selahattin Çam
B) Murat Çetinkaya
C) Erdem Başçı
D) Durmuş Yılmaz
E) Yaman Törüner

Dünyanın en yüksek ikinci kanyonu hangisidir?

Dünyanın en yüksek ikinci kanyonu hangisidir?

A) Büyük Kanyon
B) Karanlık Kanyon
C) Cehennem Deresi Kanyonu
D) Ihlara Kanyon
E) Köprülü Kanyon

Osmanlı donanmasında en üst rütbeli denizci komutanının gemisine ne ad verilirdi?

Osmanlı donanmasında en üst rütbeli denizci komutanının gemisine ne ad verilirdi?

A) Riyale
B) Tayfa
C) Kalyon
D) Kapudane
E) Patrona

Ilgaz Dağı Tüneli hangi şehirleri birbirine bağlar?

Ilgaz Dağı Tüneli aşağıdaki şehirlerden hangisini birbirine bağlar?

A) Çankırı - Katamonu
B) Bartın - Karabük
C) Çankırı - Çorum
D) Sinop - Kastamonu
E) Çankırı - Bolu

Yazar kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan dergi

II. Abdülhamit döneminde yayımlanan ve  yazar kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim-i Vekayi
B) Tasfir-i Efkar
C) Şüküfezar
D) Ceride-i Havadis
E) Alemdar

Osmanlı döneminde yayınlanmış Türkçe'nin ilk dil bilgisi kitabı

Osmanlı döneminde yayınlanmış Türkçe'nin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Lugatit Türk
B) Divan-ı Hikmet
C) Şehname
D) Sarf-ı Türki
E) Kutatgu Bilig

2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları hangi ilimizde yapılacaktır?

2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları hangi ilimizde yapılacaktır?

A) Malatya
B) Erzurum
C) Denizli
D) Antalya
E) Bursa