II. Abdülhamit tarafından kurulan köy korucuları sistemi hangisidir?

II. Abdülhamit tarafından Ermeni olaylarına karşı kurulan köy korucuları sistemi hangisidir?

A) Kuva-i Milliye
B) Yıldırım Orduları
C) Kafkas Orduları
D) Hamidiye Alayları
E) Avcı Taburları

Osmanlı Devletinde ilk dış borç hangi devletten alınmıştır?

Osmanlı Devletinde ilk dış borç aşağıdaki devletlerden hangisinden alınmıştır?

A) Almanya
B) Fransa
C) Rusya
D) İngiltere
E) ABD

Uygurlarda sanat dalları

I. Matbaanın kullanılması
II. Resim sanatı
III. Tapınak Sanatı

Yukarıdakilerden hangilerinin ilk örneklerine Uygurlarda rastlanır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Dernek kurmak için en az kaç kişi gereklidir?

Dernek kurmak için en az kaç kişi gereklidir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

Çözüm: Dernek kurmak için gerekli kişi sayısı en az 7 dir.

İlk Türk devletlerinde sanat dalları

I. Minyatür
II. Orta Oyunu
III. Hat Sanatı

İlk Türk devletlerinde yukarıdaki sanat dallarından hangisi görülür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Dünya Bankasının merkezi nerededir?

Dünya Bankasının merkezi nerededir?

A) Londra
B) Brüksel
C) Lahey
D) Washington
E) Berlin

Merkez Bankası Başkanının görev süresi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanının görev süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
E) 6 yıl

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı hangisi tarafından atanır?

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) başkanı hangisi tarafından atanır?

A) Başbakan
B) Ekonomi Bakanı
C) TBMM
D) BDDK
E) Bakanlar Kurulu

Siyasetname kime aittir?

Selçuklular zamanında yazılan; devletin yönetim tarzı ve aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser kime aittir?

A) Firdevsi
B) İbn-i Sina
C) Farabi
D) Ahmet Yesevi
E) Nizamülmülk

Uluslararası Adalet Divanı hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

Uluslararası Adalet Divanı hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

A) BM
B) NATO
C) AB
D) IMF
E) BAB

El-Medinet'ül Fazıla ve Kitabul Musik'il Kebir kimin eseridir?

- El-Medinet'ül Fazıla
- Kitabul Musik'il Kebir

Yukarıda belirtilen eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Harezmi
B) Farabi
C) Fergani
D) İbn-i Sina
E) Kaşgarlı Mahmut

Selçuklularda istihbarat ve postacılık görevini yerine getiren divan

Selçuklularda istihbarat ve postacılık görevini yerine getiren divan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Arz
B) Divan-ı İnşa
C) Divan-ı İstifa
D) Divan-ı Berid
E) Divan-ı Mezalim

Kafkas İslam Ordusu Komutanı kimdir?

Azerbaycan ve Dağıstan'da üstün başarılar gösteren Kafkas İslam Ordusu Komutanı kimdir?

A) Nuri Paşa
B) Halil Paşa
C) Enver Paşa
D) Kazım Karabekir Paşa
E) Ali Fuat Paşa

Anadolu'nun Türkler tarafından fethine zemin hazırlayan savaşlar

I. Talas Savaşı
II. Pasinler Savaşı
III. Malazgirt Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun Türkler tarafından fethine zemin hazırlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Rusya'da kurulan Türk devleti

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Rusya'da kurulmuştur?

A) Çağatay Hanlığı
B) Kubilay Hanlığı
C) İlhanlı Devleti
D) Fatımiler
E) Altınorda Devleti

Halifelik makamını siyasi baskılara karşı koruyan devletler

I.   Büyük Selçuklular
II.  Karahanlılar
III. Gazneliler

Yukarıdakilerden hangileri halifelik makamını siyasi baskılara karşı korumuşlardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Hicaz'a Egemen Olan İlk Türk İslam Devleti Kimdir?

Aşağıdaki Türk-İslam Devletleri'nden hangisi ilk kez Hicaz Bölgesi'ne hakim olmuştur?

A) Tulunuoğulları
B) Memlükler
C) Karahanlılar
D) İhşidiler
E) Gazneliler

Avrupa'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?

Hangisi Avrupa'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devletidir?

A) İtil Bulgarları
B) Karluklar
C) Peçenekler
D) Hazarlar
E) Uygurlar

Yabgu, Hatun, Tudun, Aygucı, Şaman kimdir?

Hangisi Orta Asya Türk Devletlerinde devlet yönetiminde etkili kişilerden biri değildir?

A) Katun
B) Aygucı
C) Yabgu
D) Tudun
E) Şaman

Koşuk, Destan, Sagu, Sav, Bedizci nedir?

Hangisi diğerlerinden farklı bir alan ile ilgilidir?

A) Koşuk
B) Destan
C) Sagu
D) Bedizci
E) Sav

Yaradılış Destanı-Yenisey Yazıtları-Sine Uşi Yazıtları kime aittir?

I. Yaradılış Destanı
II. Yenisey Yazıtları
III. Sine Uşi Yazıtları

Yukarıda verilenlerden hangileri Kırgız Türklerine aittir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

"Öğrenci Andı"nın okutulmaya başlamasını sağlayan kişi kimdir?

1933 yılında İlkokullarda "Öğrenci Andı"nın okutulmaya başlamasını sağlayan kişi kimdir?

A) Cemal Süreyya
B) Halide Edip Adıvar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Hasan Ali Yücel
E) Reşit Galip

Osman Hamdi Bey'in 13 milyon 509 bin liraya satılan tablosu hangisidir?

Osman Hamdi Bey'in 13 milyon 509 bin liraya satılan tablosu hangisidir?

A) Kaplumbağa Terbiyecisi
B) Arzuhalci
C) Mimozalı Kadın
D) Mihrap
E) Yeşil Cami Önü

Halka açılmak isteyen bir şirket nereden izin alır?

Halka açılmak isteyen bir şirket aşağıdaki organlardan hangisinden izin almak zorundadır?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) SPK
D) RTÜK
E) BDDK

2016 KPSS'de Çıkması Muhtemel 11 Genel Kültür Sorusu

1. 2016 G20 Zirvesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır?

A) Türkiye
B) Almanya
C) Çin
D) Arjantin
E) Kanada

Cevap: Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerinin düzenlendiği G20 zirvesi 4-5 Eylül 2016 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılmıştır. Kaynak: G20.org


2. 2020 Yaz Olimpiyatları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılması planlandı?

A) Japonya
B) Brezilya
C) İngiltere
D) Güney Kore
E) Türkiye

Cevap: 2020 Yaz Olimpiyatları 24 Temmuz -9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlandı.

3. 2017 Dünya Petrol Kongresi'nin nerede yapılması planlandı?

A) Berlin
B) İstanbul
C) Londra
D) Paris
E) Riyad

Cevap: Kanada'da düzenlenen Dünya Petrol Forumu Gençlik Kongresi'nde gerçekleştirilen oylamada, Astana, Huston ve Kopenhag ile yarışan Türkiye, daha önce 3 kez alamadığı Dünya Petrol Kongresi'ni almayı başardı. 2017 Dünya Petrol Kongresi İstanbul'da düzenlenecek.

Osmanlı Devleti'nin son zaferi olarak kabul edilen zafer hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin son zaferi olarak kabul edilen zafer hangisidir?


A) Çanakkale Zaferi
B) Sarıkamış Harekatı
C) Birinci Kanal Harekatı
D) Kut'ul Amare Kuşatması
E) Başkomutanlık Muharebesi

Kut'ül Amare zaferi hangi cephede kazanılmıştır?

Kut'ül Amare zaferi hangi cephede kazanılmıştır?


A) Kafkas Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Doğu Cephesi
D) Irak Cephesi
E) Suriye Cephesi

Kut'ul Amare'de kazanılan zaferde Osmanlı Ordusu komutanı kimdir?

Kut'ul Amare'de kazanılan zaferde Osmanlı Ordusu komutanı kimdir?


A) Mustafa Kemal Paşa
B) Halil Paşa
C) Fevzi Çakmak Paşa
D) Süleyman Paşa
E) Kazım Karabekir Paşa

Yaşasın Venizelos demediği için Yunanlılar tarafından şehit edilen kişi kimdir?

İzmir'in işgali sırasında Yaşasın Venizelos demediği için Yunanlılar tarafından şehit edilen kişi kimdir?

A) Hasan Tahsin
B) Ali Şefik
C) İzzi Efendi
D) Süleyman Fethi
E) Halil Paşa

Alemdar: Kurtuluş Savaşının kahraman kurtarma gemisi

Kurtuluş Savaşı'nda "tek deniz savaşının kahramanı" olarak tanımlanan kurtarma gemisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nusret
B) Yavuz
C) Midilli
D) Alemdar
E) Turgut Reis

Esham-ı Tahvilat adıyla iç borçlanmaya hangi padişah döneminde başlanmıştır?

Esham-ı Tahvilat adıyla iç borçlanmaya hangi padişah döneminde başlanmıştır?


A) III. Mustafa
B) II. Selim
C) II. Mahmut
D) I. Mahmut
E) II. Abdülhamit