KPSS'de Soru Çözme Becerisini Artıracak 17 Yöntem

Hepinizin bildiği üzere ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar test tekniğine dayalıdır. Bu sınavlarda başarılı olmak test çözme becerisini geliştirmekle mümkün olabiliyor. Kazanmanın her yıl zorlaştığı KPSS’de de soru çözme tekniğinizi geliştirerek sınav sürecinin üstesinden daha kolay gelebilirsiniz. Aşağıda 17 maddede soru çözme becerisi kazanmanın yöntemlerini anlattık.

KPSS'de Soru Çözme Becerisini Artıracak 17 Yöntem 

1. Soru çözmeye başlamadan önce mutlaka o konuya iyi çalışarak öğrenmelisiniz.

2. Amaç KPSS’de başarılı olmak olduğuna göre KPSS’ye yönelik sorular çözmelisiniz.

3. Soruları çözmek için aceleci davranmayın, sınavda değilsiniz, kendinize zaman tanıyın. Test sorularını çözerken aceleci davranmak size hata yaptıracaktır.

4. Hiçbir soruyu hafife almayın. Bazı sorular size çok kolay gelebilir. Sorunun kolay olması sınavda sorulmayacağı anlamına gelmez. Çözemediğiniz sorular mutlaka olacaktır. Sizi başarıya götürecek en önemli noktalar çözemediğiniz soruları çözüme kavuşturmaktır.

5. Bazı sorular karmaşık olabilmektedir. Bu tarz soruları çözmek için aceleci davranmayın, soruyu anlamak için tekrar tekrar okumayın. Önemli kelimelerin altını çizerek tekrar tekrar okumanın önüne geçebilirsiniz.

6. Her gün soru çözmeyi kendinize alışkanlık haline getirin. Böylece günlük soru çözme rutininiz oluşacak, soru çözmediğiniz gün kendinizi mutsuz hissedeceksiniz.

7. Soru tam anlamıyla okumadan ya da soruyu yüzeysel okuyarak şıklara geçmeyin. Soruda size verilen ve sizden istenenleri iyi anlayın. Böylece cevabı bulmak sizin için çok kolaylaşacaktır.

8. Mutlaka bütün şıkları okuyun. Bütün şıkları okumadan işaretleme yapmayın. Çünkü bazı sorularda sizden en doğruyu bulmanız istenecektir.

9. Şıklarda birbirine benzeyen cevaplar varsa genellikle cevap ikisi de değildir.

10. Çoğunlukla ilk tahmin doğru cevaptır. Yanlış olduğuna kesin inanmadıkça cevabı değiştirmeyin.

11. Soruyu çözdünüz ama cevabından emin değilseniz, birkaç soru çözdükten sonra tekrar o soruya bakabilirsiniz.

12. Yanlış çözdüğünüz sorulardan dolayı umutsuzluğa kapılmayın. Her yanlış çözdüğünüz sorunun çözümünü öğrenirseniz bu sizin için büyük bir kazanç olacaktır.

13. Yanlış olduğuna kesin inandığınız soruları eleyerek diğer şıklara yoğunlaşın.

14. Mutlaka çözemediğiniz sorular olacaktır. Stres yapmayın.

15. Genellikle uzun sorular çözümü en kolay sorulardır. Soru uzun diye soruyu okumamazlık yapmayın, özellikle paragraf sorularında.

16. Paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun, sonra paragrafı okuyun.

17. Sayısal işlemlerde mutlaka kalem kullanın.

Sizin eklemek istedikleriniz varsa yorum bölümünde yazarak bu listeye katkıda bulunabilirsiniz. KPSS'ye hazırlık yolunda tüm adaylara başarılar dileriz

İlk Amerikan üniversitesi hangisidir?

 İlk Amerikan üniversitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oxford
B) Harvard
C) Standford
D) Yale
E) Ohio State

İlk türk islam devleti hangisidir? - kpss genel kültür

İlk Türk İslam Devleti hangisidir?

A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Tulunoğulları
D) Akşitler
E) Büyük Selçuklu Devleti

İlk özel siyasi gazete - kpss genel kültür

Agah Efendi ve Şinasi tarafından İstanbul'da çıkarılan İlk özel siyasi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Ceride-i Havadis
C) Tercuman-i Hakikat
D) İkdam
E) Meşveret

Otuzyıl Savaşlarını bitiren antlaşma hangisidir?

Otuzyıl Savaşlarını bitiren antlaşma hangisidir?

A) Augsburg Barışı
B) Versay Antlaşması
C) Paris Konferansı
D) Berlin Antlaşması
E) Vestfalya Antlaşması

1618-1648 yılları arasında Avrupa'daki Savaş nedir?

1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaş hangisidir?

A) Altın Mahmuzlar Savaşı
B) Büyük Kuzey Savaşı
C) Otuzyıl Savaşları
D) Napolyon Savaşları
E) Yüzyıl Savaşları

2016 Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi?

2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı?

A) Edward Albee
B) Clive Cussler
C) Bob Dylan
D) Dav Pilkey
E) Ann Lembeck

Daruşşafaka hangi padişah döneminde açıldı? - kpss genel kültür

I - Daruşşafaka
II - Galatasaray Lisesi
III - Divan-ı Ahkamı Adliye (Yargıtay)

Yukarıdaki kurumlar hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) Abdülmecid
B) Abdülaziz
C) II. Mahmut
D) V. Murad
E) II. Abdülhamit

Napolyon'un Paris'e davet ettiği Osmanlı Padişahı - kpss genel kültür

1867'de Napolyon'un daveti üzerine Paris'te açılan bir sanat sergisine katılan Osmanlı Padişahı kimdir?

A) Abdülmecid
B) Abdülaziz
C) II. Mahmut
D) III. Selim
E) II. Abdülhamit

Matbaada basılan ilk dini eser- kpss genel kültür

Osmanlı  Devletinde matbaada basılan ilk dini eser hangisidir?

A) Tarih-i Seyyah
B) Gülşen-i Hülefa
C) Risale-i Birgivi
D) Cihannüma
E) Vankulu Lugatı

28 Mehmet Çelebi'nin yazdığı kitap - kpss genel kültür

Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Paris'te sefir olduğu dönemleri anlattı hatıra kitabı hangisidir?

A) Fütüvvetname
B) Sefaretname
C) Risale-i İslamiye
D) Ruzname
E) Name-i Hümayun

Kurtuluş Savaşı resmen hangisiyle ilan edildi? - kpss genel kültür

Kurtuluş Savaşı resmen hangisiyle ilan edildi?

A) Amasya Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Alaşehir Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adı nedir? - kpss genel kültür

Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adı nedir?

A) Kızılay
B) Yeşilay
C) Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Darülaceze
E) Darülbedai

Alamut Kalesi fethi - kpss genel kültür

Hasan Sabbah ile özdeşleşen Alamut kalesini alarak tamamen ortadan kaldıran devlet hangisidir?

A) İlhanlılar
B) Fatımiler
C) Memlükler
D) Selçuklular
E) Harzemşahlar

Medeni Kanun ne zaman kaldırıldı? - kpss genel kültür

17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilen Medeni Kanun hangi tarihte yürürlükten kalkmıştır?

A) 5 Mart 2016
B) 15 Ocak 1974
C) 21 Ekim 1960
D) 17 Ocak 1980
E) 1 Ocak 2002

Türkçülük akımının fikir babası kimdir? - kpss genel kültür

Türkçülük akımının fikir babası kimdir?

A) Prens Sabahattin
B) Tevfik Fikret
C) Ziya Gökalp
D) Enver Paşa
E) Celal Nuri

Jön Türklerin savunduğu fikir akımı - kpss genel kültür

Jön Türklerin savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
E) Amdem-i Merkeziyetçilik

ilk Yerli uzay teleskobu nedir? - kpss genel kültür

Atatürk Üniversitesi ve Işık Üniversitesi'nin işbiriğiyle geliştirilen Yerli uzay teleskobu nedir? 

A) Batı Anadolu Gözlemevi
B) Marmara Gözlemevi
C) Akdeniz Gözlemevi
D) Doğu Anadolu Gözlemevi
E) Kuzey Anadolu Gözlemevi

KPSS Önlisans giriş belgeleri erişime açıldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınava giriş belgeleri  adayların erişime açıldı.

ÖSYM'nin  internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 16 Ekim 2016'da uygulanacak KPSS ön lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri merkezleri gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. KPSS Önlisans sınavı ile ilgili olarak sorularınızı ÖSYM'nin iletişim merkezi olan 444 67 96 telefonunu arayarak sorabilirsiniz. Sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu - 2016 Kaçıncı Yıl Dönümü?

Türk Polis Teşkilatı, 2016'da kaçıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamıştır?
A) 166
B) 167
C) 168
D) 169
E) 170

Partilerin Kuruluşlarının kronolojik sıralaması nedir?

I.  Cumhuriyet Halk Partisi
II. Serbest Cumhuriyet Partisi
III. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
Atatürk Dönemi’nde kurulan yukarıdaki partilerin, kuruluşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
E) III, II, I
D) III, I, II

Alahan Manastırı - kpss genel kültür

Evliya Çelebi'nin  ''Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor'' sözleriyle tanımladığı Alahan Manastırı hangi il sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) Antalya
B) Mersin
C) Adana
D) İzmir
E) Denizli

KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

KPSS 2016 Örtaöğretim sınav tarihi 20.11.2016 Pazar'dır. 2 yılda bir yapılan KPSS Örtaöğretim sınavı 120 dakika (2 saat) sürmektedir. Ayrıca KPSS Ortaöğretim sınavında 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların yarım saat önceden sınava girecekleri yerde bulunmalarında fayda vardır. KPSS Ortaöğretim çıkmış soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kpss Ortaöğretim sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Kültür
2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Kültür Cevap Anahtarı

2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Yetenek
2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Yetenek Cevap Anahtarı

2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Kültür
2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Kültür Cevap Anahtarı

2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Yetenek
2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular: Genel Yetenek Cevap Anahtarı

2010 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2010 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları ve Cevapları: 2010 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları

2012 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2012 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları ve Cevapları: 2012 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları

2014'ten itibaren ÖSYM sınav sorularının sadece %10′luk kısmını açıklamaktadır.

2014 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2014 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları ve Cevapları: 2014 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Soruları

2016 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular

2016-KPSS Ortaöğretim 20.11.2016 tarihinde yapılacaktır. Sorular ve çözümleri yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan paylaşılacaktır. 

Kpss Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları

KPSS 2016 Önlisans sınav tarihi 16.10.2016 Pazar'dır. 2 yılda bir yapılan KPSS Önlisans sınavı 120 dakika (2 saat) sürmektedir. Ayrıca KPSS Önlisans sınavında 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. KPSS Önlisan sınavına girecek adayların yarım saat önceden sınava girecekleri yerde bulunmalarında fayda vardır.  KPSS Önlisans çıkmış soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kpss Önlisans sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Kültür
2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Kültür Cevap Anahtarı

2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Yetenek
2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Yetenek Cevap Anahtarı

2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Kültür
2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Kültür Cevap Anahtarı

2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Yetenek
2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular: Genel Yetenek Cevap Anahtarı

2010 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2010 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları ve Çözümleri: 2010 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları

2012 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2012 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları ve Çözümleri: 2012 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları

2014'ten itibaren ÖSYM, sınav sorularının sadece %10′luk kısmını açıklamaktadır.


2014 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2014 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları ve Çözümleri: 2014 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları

2016 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular

2016 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları ve Cevapları 16 Ekim 2016: 2016 KPSS Önlisans Çıkmış Soruları ve Cevapları