Uzayda yürüyüş rekoru kıran ABD'li kadın astronot kimdir?

Uzayda yürüyüş rekoru kıran ABD'li kadın astronot kimdir?

Uzayda yürüyüş rekoru kıran ABD'li kadın astronot kimdir?

A) Sally Ride
B) Liu Yang
C) Samanta Cristoforetti
D) Sunita Williams
E) Peggy Whitson

2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nı kazanan türk fotoğrafçı hangisidir?

2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nı kazana türk fotoğrafçı hangisidir?

2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nı kazanan Türk fotoğrafçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coşun Aral
B) Orhan Gürbüz
C) Mehmet Turgut
D) Emrah Karakoç
E) Nihat Odabaşı

Wall Street meydanındaki boğa heykelinin karşısına yerleştirilen heykel

Korkusuz Kız Kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla Wall Street meydanındaki boğa heykelinin karşısına yerleştirilen heykel aşağıdakilerden hangisidir?
Kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla Wall Street meydanındaki boğa heykelinin karşısına yerleştirilen heykel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korkusuz Kız heykeli
B) Kalıplardan Çıkmak heykeli
C) Küçük Deniz Kızı heykeli
D) Özgürlük heykeli
E) Barış heykeli

Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü 2017

Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü kazanan Türk öğretmen Saadet Özkan
Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülünü Kazanan Türk Öğretmen

Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü kazanan Türk öğretmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayşegül İldeniz
B) Feryal Özel
C) Bilge Demirköz
D) Saadet Özkan
E) Çağla Büyükakçay

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu hangisidir?


Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SSM
B) 4,5 G
C) HİSAR
D) ULAK
E) BORA

28. Arap Birliği Zirvesi nerede yapıldı?

arap birligi zirvesi

28. Arap Birliği Zirvesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A) Filistin
B) Ürdün
C) Kuveyt
D) Iran
E) Dubai

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı Videolu

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi hem KPSS olsun hem de YGS, LYS olsun ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda soruların geldiği en önemli inkılap tarihi konularından biridir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi çok iyi bilinmeli, alt başlıklar tarihi kronolojiye göre çok iyi özümsenmelidir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi ile ilgili soru kaçırmak istemiyorsanız aşağıda sizler için listelediğimiz videoları takip etmenizi ve konu ile alakalı sitemizde yer alan  Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz.

GÜÇ 2017

07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Hartum'da düzenlenen Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı GÜÇ 2017 ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rol Model Gençler
B) Genç Kızlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak
C) Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi
D) Küresel Yeni Dengeler
E) İş Hayatı ve Girişimcilik

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

AB'nin Türkiye'ye yönelik verdiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını aşağıdaklerden hangisi ifade eder?

A) IPARD
B) NIPAC
C) IPA
D) NAO
E) KIPA

Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı

Aşağıdakilerden hangisine göre bir ülkenin başka ülkedeki konsolosluk toprağı kendi ülke toprağı sayılır?

A) Londra Sözleşmesi
B) Atina Sözleşmesi
C) Viyana Sözleşmesi
D) Paris Sözleşmesi
E) Roma Sözleşmesi

II. Abdülhamid hangi olay sonucunda tahttan indirilmiştir?

II. Abdülhamid hangi olay sonucunda tahttan indirilmiştir?

A) Orlov İsyanı
B) 31 Mart Vakası
C) Edirne Vakası
D) Alemdar Vakası
E) Çırağan Baskını

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A Akşam-Tercüman-ı Hakikat
B Vakit-Arapça el Cevaib
C İkdam-el Cevaib
D İkdam-Tanin
E Tanin-Vakit

II. Abdülhamit döneminde eğitim giderleri için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim giderleri için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz?

A) Vakıflardan gelen gelirler
B) Memur maaşlarından yapılan kesintiler
C) Aşar hasılatından yapılan kesintiler
D) Yabancı ülke borçları
E) Yerli kaynaklar

Milli Mücadelede Güney Cephesi komutanı kimdir?

Milli Mücadelede Güney Cephesi komutanı kimdir?

A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal
D) Ali Saip Ursavaş
E) Rauf Orbay

Milli mücadele fiilen ne zaman başlamıştır?

Milli mücadele fiilen ne zaman başlamıştır?

A) Mustafa Kemal'in Samsuna çıkması
B) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
C) Sakarya Savaşı
D) Erzurum Kongresi
E) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi


Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test


Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar Çözümlü Test
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar Çözümlü Test
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 
Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test 
KPSS Genel Kültür

1. Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havza Genelgesi
B) Balıkesir genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi
E) Erzurum Kongresi

Çözüm:  Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi Havza Genelgesi'dir. 28-29 Mayıs 1919. Amaç halkı işgallere karşı uyarmak, bilgilendirmek, milli heyecanın tüm yurda yayılmasını sağlamaktır. Cevap: A

-

Erzurum Kongresinde İstanbul Hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulacağı kararının alınmasına rağmen TBMM'nin açılması ile birlikte alınan ilk kararda geçici bir hükümet kurmanın yanlış olacağı karara bağlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) İstanbul'un işgal edilmesi
B) Ulusal birliğin mecliste sağlanmış olması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılmış olması
D) Hükümet yetkisini meclis yoluyla kullanma düşüncesi
E) Temsil Kurulu'nun görevinin sona ermesi

Çözüm: Meclisin açılması ile birlikte ulusal birliğin sağlanmış olmasından dolayı geçici bir hükümet kurmanın yanlış olacağı karara bağlanmıştır. Cevap. B

-

3. - Sivas kongresi öncesinde Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi engellemekle görevlendirilmiştir.
- İstanbul Hükümeti, Amasya'da Temsil Heyeti ile görüşmek zorunda kalmıştır.

Buna göre İstanbul Hükümeti'nin tutumunu değiştirmesinde;

I. Temsil Heyeti'nin Anadolu'da etkisinin artması
II. Kuva-i Milliye'nin başarılarının İstanbul Hükümeti'ni rahatsız etmesi
III. Padişah'ın Anadolu'daki otoritesinin artması

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: Sivas Kongresi ile Anadolu Hareketi örgütlenme sürecinde önemli bir adım atmış ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'i kurarak, Temsil Heyeti görev ve yetkilerini genişletmiştir. Böylece İstanbul Anadolu yeşeren milli hareketi tanımak zorunda kalmıştır ve Bu da Amasya Görüşmelerinde gerçekleşmiştir. Cevap: D

Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin kuralları nelerdir?

I. Müslüman olmak
II. Enderun eğitimi almak
III. Osmanlı soyundan olmak
IV. Lonca teşkilatında eğitim almak

Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin kuralları arasında yukarıda verilenlerden hangisi yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IV

Fiili ehliyet kapsamı

Aşağıdakilerden hangisi fiili ehliyet kapsamı içinde yer almaz?

A) Dava açabilme ehliyeti
B) Hukuki işlem ehliyeti
C) Taraf ehliyeti
D) Haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti
E) Aktif yapabilme ehliyeti

Osmanlı devletinin iç işlerine karışılması

XVII. yüzyıla kadar Batılı ve Doğulu devletler, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?

A) Azınlık hakları
B) Devşirme kanunu
C) Kanunname-i Ali Osmani
D) Müsadere Usulü
E) Veraset Sistemi

Fransa'nın Lübnan ve Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması

1936'da Fransa; Lübnan ve Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmıştır.

Buna göre;

I. Musul
II. Hatay
III. Boğazlar

gibi sorunlardan hangilerinin çözümünün öncelik kazandığı söylenemez?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III