Osmanlı Devleti'nde kurulan bankalardan hangisi milli sermaye ile kurulmuştur?


Osmanlı Devleti'nde kurulan bankalardan hangisi milli sermaye ile kurulmuştur?

A) Osmanlı Bankası
B) Bank-ı Dersaadet
C) Bank-ı Şahane-i Osmanlı
D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası
E) Osmanlı Genel KredisiCevap: 

A) Osmanlı Bankası: İngiliz sermayesi ile kurulmuştur.
B) Bank-ı Dersaadet: iki Galata bankeri tarafından kurulmuştur.
C) Bank-ı Şahane-i Osmanlı: Osmanlı Bankası tasfiye edilerek yerine İngiliz ve Fransız ortaklığı ile Bank-ı Şahane-i Osmanlı Bankası kurulmuştur.
D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası: Milli sermaye ile kurulmuştur. Daha sonra İş Bankası ile birleşmiştir.
E) Osmanlı Genel Kredisi: Fransız sermayesi ile kurulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder