Büyük Selçuklularda esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi teşkilatlanma

Büyük Selçuklularda esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi teşkilatlanmaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabeylik
B) Vakıf
C) Fütüvvet
D) Beytülmal
E) Bedesten

Cevap: Büyük Selçuklularda esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini-iktisadi teşkilatlanmaya Fütüvvet adı verilmiştir.
Atabeylik: Büyük Selçuklularda hanedan üyesi meliklerin yetişmesinden sorumlu eğitmen.
Vakıf: Geliri sosyal hizmetler için ayrılan taşınır yada taşınmazlar.
Beytülmal: Devlet hazinesi.
Bedesten: Değerli kuma, mücevher vs eşyaların satıldığı dükkanların bulunduğu kapalı çarşı. Cevap C.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder