İlk özel Türk gazetesi hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim-i Vekayi
B) Tanin
C) Ceride-i Havadis
D) Volkan
E) Tercüman-ı AhvalCevap:

A) Takvim-i Vekayi: II. Mahmut döneminde çıkarılmıştır. İlk resmi gazetedir.
B) Tanin: II. Meşrutiyet döneminde çıkarılmıştır.
C) Ceride-i Havadis: Tanzimat döneminde İngiliz asıllı bir gazeteci Türkçe olarak çıkarmıştır.
D) Volkan: II. Meşrutiyet döneminde çıkarılmıştır.
E) Tercüman-ı Ahval: İlk özel Türk gazetesidir. Tanzimat döneminde çıkarılmıştır.
Cevap: E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder