İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Din, Ekonomi, Askerlik, Sanat, Sosyal Yaşam

Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri farklı alanlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur. 

Aşağıdaki alanların hangisinde bu farklılığın en az olduğu savunulabilir?

A) Din
B) Ekonomi
C) Askerlik
D) Sosyal Yaşam
E) SanatCevap: Türklerin tarih boyunca değişik ülkelere yerleşmeleri İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm, musevilik gibi değişik dinlere inanmalarına neden olmuştur. Türklerde sanat anlayışı da bu inanışlar çerçevesinde gelişmiştir. Örnek verecek olursak; Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte resim sanatının yerini hat, tezhip, ebru, çinicilik gibi sanatlar almıştır. Ayrıca yerleşik veya göçebe yaşam tarzı da kültürlerin ve sosyal yaşamın farklılaşmasına neden olmuştur.

Göçebe yaşam tarzını benimseyenlerde  genel olarak ekonomi hayvancılığa dayanırken yerleşik hayata geçen topluluklarda ekonomik hayatının temelini tarım oluşturmuştur. Türklerde tarih boyunca en az değişime uğrayan alan ise askerlik olmuştur. Türkler, askerlik alanında diğer milletleri etkilemişlerdir. Cevap C, KPSS 1999

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder