Tanin, Volkan, Muhbir, Peyamı Sabah, Tercümanı Ahval

II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimine karşı olanlar aşağıdaki gazetelerden hangisinde toplanmıştır?

A) Tanin
B) Volkan
C) Muhbir
D) Peyam-ı Sabah
E) Tercüman-ı Ahval


Cevap: II: Meşrutiyet'in ilanından sonra Mebuslar Meclisi yeniden açılmış ve farklı görüşteki siyasi partiler Mecliste yer almıştır. Bunlardan en güçlü olan İttihat ve Terakki Fırkası hükümet işlerine müdahale edecek güce ulaşmıştır. Ahrar Cemiyeti, İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı sert eleştirilerde bulunmaya başlamış Volkan ve Serbesti Gazeteleri İttihat ve Terakki Fırkası aleyhine yazılar yayınlamıştır.
Tanin: II. Meşrutiyet döneminde Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım tarafından çıkarılmıştır.
Muhbir: I. Meşrutiyet'in sona ermesi üzerine Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Agah Efendi tarafından II. Abdülhamit'e karşı çıkarılmıştır.
Peyamı Sabah: İstanbul'da yayınlanan günlük gazetedir.
Tercüman-ı Ahval: Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir.
Cevap: C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder